Bereikbaarheid Verkeershinder en routes

Op meerdere plekken in Utrecht wordt gewerkt aan een mooie, gezonde en bereikbare stad. Tijdens werkzaamheden en evenementen kan verkeershinder ontstaan. Om overlast tijdens werkzaamheden te beperken zorgen we voor omleidingsroutes. Ook stemmen we werkzaamheden en evenementen op elkaar af.

Plan uw route

Plan uw route op de routeplanner

De routeplanner houdt rekening met de wegwerkzaamheden en evenementen. Ook kunt u een route plannen die rekening houdt met hoogte-, lengte- en aslastbeperkingen.

Actuele verkeershinder

Marnixbrug, herstel betonconstructie

wegdek met asfalt Marnixlaan

Datum uitvoering: 29 oktober 2018 tot en met 14 juni 2019

Het herstellen van de betonconstructie van de brug. Per rijrichting is er één rijstrook beschikbaar voor auto’s tussen de Van Egmondkade en de Brailledreef.


Omleidingen voor auto’s, fietsers en voetgangers in Utrecht Zuidwest

klik voor vergroting

Datum uitvoering: september tot half december 2018

In Utrecht Zuidwest wordt gewerkt aan de busbaan Transwijk, en werkt Eneco op de Kanaalweg en Croeselaan aan de aanleg van een nieuwe leiding voor stadsverwarming. Dit betekent verkeershinder voor fietsers, voetgangers en automobilisten in dit gebied. Er zijn omleidingsroutes voor fietsers en voetgangers in het gebied in verband met de werkzaamheden en de afsluiting van de Kanaalweg (gedeeltelijk) en Dr. M.A. Tellegenlaan (volledig). De afbeelding hiernaast gaat alleen in op de situatie voor fietsers en voetgangers.

Lees meer informatie voor alle verkeersdeelnemers

Na december 2018 is het werk nog niet af en blijven omleidingsroutes nodig. Deze informatie wordt in die periode aangepast.


Winkelcentrum de Gaard

Datum uitvoering: juni 2017 – november 2018

Het herinrichten van het winkelcentrum
In juni 2017 is gestart met het verleggen van kabels en leidingen en de voorbereidende werkzaamheden op de Eykmanlaan rond Winkelcentrum De Gaard.
Tijdens de werkzaamheden blijft de Eykmanlaan beperkt bereikbaar. In het tweede en derde kwartaal 2018 wordt de openbare ruimte heringericht.


Croeselaan: afsluiting

Uitvoering: vanaf 17 juli 2017

De afsluiting voor autoverkeer op de Croeselaan, tussen de van Zijstweg en het Westplein wordt aangelegd.

Meer over deze werkzaamheden op CU2030.nl


Transwijk: aanleg busbaan

Artist impression Busbaan Transwijk

Uitvoering: januari 2017 t/m oktober 2019
De gemeente Utrecht legt een vrije busbaan door Transwijk en Kanaleneiland aan. Onderdeel van de busbaan zijn 2 onderdoorgangen: 1 onder het 5 Meiplein en 1 onder het Anne Frankplein.
Meer over deze werkzaamheden


Eykmalaan

Datum uitvoering: 24 september t/m 1 maart 2019
Herinrichting van de Eykmanlaan vanaf het Eykmanplein tot aan de spoorwegovergang.
Vanaf 7 december 2018 tot en met 7 januari 2019 wordt er niet gewerkt. (kerstreces).

Meer over deze werkzaamheden


Langlopende projecten

Stationsgebied

Illustratie Catharijnebak

Croeselaan, Jaarbeursplein, Westplein, Catharijnesingel
Utrecht bouwt in het stationsgebied aan verschillende projecten. Door de werkzaamheden kunnen de routes nog wel eens wijzigen.
Meer over bereikbaarheid in het stationsgebied


Afrit Kanaleneiland en afrit centrum (drukte tijdens beurzen)

oprit naar Jaarbeurs

Bij grote beurzen in de Jaarbeurs is er extra drukte rondom de afritten Kanaleneiland en centrum.

Kijk wanneer er beurzen in de Jaarbeurs zijn


Ring Utrecht

snelweg

Uitvoering: hele jaar
Werkzaamheden op de ring van Utrecht.

Meer over deze werkzaamheden op vanAnaarBeter.nl

Hulp en contact

Telefoon

030-286 7089

E-mail

tijdelijkeverkeersmaatregelen@utrecht.nl