Boot Verhuren boot

mensen met bootjes op de Oudegracht

Bent u exploitant van een of meer boten en wilt u een boot verhuren of rondvaren met passagiers? Dan hebt u een exploitatievergunning nodig. Dat staat in de gemeentelijke Havenverordening.

In 2016 heeft de gemeente limieten ingesteld voor het aantal exploitatievergunningen. Momenteel zijn de vergunningen bijna allemaal verleend. Wilt u informatie over de beschikbaarheid van vergunningen, neem dan contact op.

Vraag exploitatievergunning aan

Soorten boten

  • Passagiersschip: een schip dat is ingericht en hoofdzakelijk wordt gebruikt voor het bedrijfsmatig vervoer van ten minste meer dan 12 personen, de bemanning daaronder niet begrepen.
  • Verhuurboot type 1: een door spierkracht voortbewogen vaartuig, dat hoofdzakelijk wordt gebruikt voor bedrijfsmatige verhuur zonder bemanning aan wisselende personen gedurende korte perioden.
  • Verhuurboot type 2: motorisch aangedreven vaartuig voor maximaal 12 personen, dat hoofdzakelijk wordt gebruikt voor bedrijfsmatige verhuur zonder bemanning aan wisselende personen gedurende korte perioden.
  • Rondvaartboot type 1: een door spierkracht voortbewogen vaartuig dat is ingericht en hoofdzakelijk wordt gebruikt voor het bedrijfsmatig vervoer van maximaal 12 personen, de bemanning daaronder niet begrepen.
  • Rondvaartboot type 2:een motorisch voortbewogen vaartuig dat is ingericht en hoofdzakelijk wordt gebruikt voor het bedrijfsmatig vervoer van maximaal 12 personen, de bemanning daaronder niet begrepen.

Op- en afstapplaatsen verhuren boten

Op- en afstapplaatsen

Bruggen en sluizen

Openingstijden bruggen en sluizen

Stickers op uw boot verplicht

Uw boot moet een sticker hebben. Dit is voor ons ook makkelijk bij het controleren of u de verplichte vergunning hebt.

Controle ligplaatsen

Hebt u een ligplaats voor een recreatieboot? Dan moet uw boot zichtbaar zijn voorzien van barcodestickers die u bij de ligplaatsvergunning krijgt.

Wij letten streng op of u zich aan de regels houdt. In de volgende gevallen kunnen wij uw boot weghalen:

  • u legt een boot neer zonder vergunning
  • uw boot is (deels) gezonken
  • uw boot is technisch niet in orde
  • uw boot is verwaarloosd

U krijgt eerst zelf de mogelijkheid om binnen 2 weken uw boot weg te halen. In die periode mag u ook bezwaar maken. Ligt uw boot er na 2 weken nog? Dan halen wij uw boot weg. Wij slaan die maximaal 13 weken op. U moet alle kosten betalen, voor het wegslepen en voor het bewaren van uw boot.

U kunt op afspraak uw boot bij de Havendienst ophalen. Neem eerst telefonisch contact op via 14 030. Neem een eigendomsbewijs van uw boot mee. Nadat u de kosten hebt betaald, mag u uw boot weer meenemen. Haalt u uw boot niet binnen 13 weken op? Dan slopen wij hem of we verkopen hem via een veiling.

Bijzondere regels Oudegracht

In de Oudegracht mag u niet met de boot stil liggen langs de werven. Ook niet heel even om bijvoorbeeld een pizza te halen. Ook mag u geen passagiers laten in- of uitstappen. We maken een uitzondering voor enkele vergunninghouders. Zij mogen deze opstapplaatsen gebruiken. U mag in de Oudegracht niet harder varen dan 4,5 km per uur.

Hulp en contact Boot

Telefoon

14 030

E-mail

havendienst@utrecht.nl