Verkeer Nieuws over deelvervoer

Proef met elektrische deelbakfietsen

04-05-2021 | We plaatsen maximaal 100 elektrische (e-) deelbakfietsen op vaste plekken in verschillende wijken. Deze noemen we buurtbakfietsen. De proef start in de zomer van 2021 en duurt 2 jaar. We doen dit samen met bedrijf Cargoroo.
Bekijk de locaties en lees meer over het gebruik


Utrecht biedt meer ruimte voor deelmobiliteit

29-12-2020 | Utrechters kunnen in 2021 kiezen uit een breder aanbod aan deelmobiliteit. Naast deelfietsen, deelbakfietsen en deelauto’s biedt de stad ruimte voor elektrische deelfietsen en deelbromfietsen. Elektrische deelbromfietsen (maximaal 45 km/u) en elektrische fietsen zijn een aanvulling op het aanbod, omdat het een tussenstap is tussen auto en fiets.

Locaties

De locaties waarop de deelmobiliteit wordt aangeboden, bepaalt de gemeente samen met de aanbieder. In het centrum ligt de prioriteit bij (elektrische) deelfietsen. De elektrische bromfietsen komen vooral buiten het centrum, bij P+R’s en OV-knooppunten.

Planning

Zodra het nieuwe deelaanbod op straat staat, kunnen Utrechters er gebruik van maken via apps van de aanbieders. Dit is naar verwachting in de zomer. Voor dit nieuwe beleid is de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) gewijzigd. De nieuwe regelgeving maakt het aanbieders van deelmobiliteit mogelijk om hun diensten in Utrecht via een vergunning aan te bieden. Geïnteresseerde aanbieders kunnen hun vergunningaanvraag indienen tot 7 april 2021. Daarna bepaalt de gemeente welke aanbieders een vergunning krijgen. Om overlast te voorkomen, is plaats voor een beperkt aantal aanbieders en een beperkt aantal voertuigen per deelvorm.


Hulp en contact Deelvervoer

Telefoon

14 030

E-mail

deelvervoer@utrecht.nl