Verkeersprojecten Doorfietsroute langs de Vecht

Fase project
In uitvoering

Geplande werkzaamheden
start mei 2020

De doorfietsroute Vechtroute loopt vanaf de Weerdsluis langs de westelijke oever van de Vecht tot de gemeentegrens met Maarssen. Ondiep en Pijlsweerd krijgen met de komst van een fietsstraat een goede aansluiting op de fietsroute richting het centrum van de stad.

Wat gaan we doen en waarom?

We richten de 70 jaar oude huidige inrichting opnieuw in met aandacht voor fiets en groen. Kenmerkend voor de fietsroute is dat de straat erg smal is. Zó smal, dat er voor het gedeelte tussen de Rode Brug en de Marnixbrug eigenlijk alleen een fietsstraat mogelijk is. We maken de fietsroute aantrekkelijker met meer groen en minder parkeerplekken voor auto’s langs de Vecht. Daarmee zorgen we voor een overzichtelijke en duidelijke fietsroute vanuit Zijdebalen richting Hogelanden.

Het ontwerp

Voorbereidende werkzaamheden

In mei 2020 zijn we gestart met de voorbereidende werkzaamheden. We onderzoeken dan:

  • waar precies de leidingen in de grond liggen
  • hoe de bodem is opgebouwd
  • of er schadelijke stoffen in de bodem aanwezig zijn
  • hoe de constructie van de kadewand is verankerd
  • de kwaliteit van de constructie van de zogeheten betonnen keerwand tussen het water en het vaste land.

We verwachten dat eind oktober 2020 alle onderzoeken zijn afgerond. Meer informatie over de resultaten en planning van dit project volgt.

Om welk stuk gaat het?

Het ontwerp van de doorgaande fietsroute omvat 2 gedeeltes:

  • het gedeelte vanaf de David van Mollemstraat tot aan de Rode Brug, zie ook: functioneel ontwerp (pdf, 1 MB)
  • het gedeelte van Zijdebalen tot aan David van Mollemstraat (al aangelegd).