Elektrisch vervoer in Utrecht Nieuws

deel van elektrische auto bij laadpaal

Praat mee over deelauto’s en deelfietsen in De Grifthoek

Ingang van parkeergarage De Grifthoek.

13-02-2018 | In parkeergarage Grifthoek starten we een proef met het delen van (elektrische) auto’s en fietsen. We maken een ‘deelhub’, een plek waar buurtbewoners (elektrische) auto’s, (bak)fietsen en/of scooters kunnen delen. Dit allemaal in één abonnement. Hoe dat in de praktijk in z’n werk zal gaan? Dat bedenken we graag samen met bewoners, ondernemers en werkgevers uit de buurt.

Brainstormsessies

In opdracht van de gemeente organiseert adviesbureau shareNL brainstormsessies.

 • Wanneer: 27 en 28 februari
 • Waar: ZIMIHC locatie Wittevrouwen, Bouwstraat 55, Utrecht
 • Hoe laat: Inloop vanaf 19:30 uur, start om 20:00 uur.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden tot 25 februari voor één van de avonden. Stuur een mail met uw naam, adres en telefoonnummer én de avond van uw keuze naar autodelen@utrecht.nl. Snel daarna hoort u wanneer u erbij kunt zijn.

Meer weten over autodelen?

De gemeente Utrecht stimuleert het delen van auto’s en andere vervoersmiddelen. Dan blijft er meer ruimte over in de wijk voor bijvoorbeeld speelplekken en groen. Wilt u weten hoe het werkt en waar u in Utrecht nog meer deelauto’s vindt? Kijk dan op www.utrechtdeelt.nl.


Gemeente laat professionals meedenken over luchtkwaliteit

Foto: Robert Oosterbroek

12-02-2018 | Welke stappen kunnen we zetten om de lucht in Utrecht schoner te maken? Op 22 januari tijdens het symposium ‘Op weg naar schone lucht in Utrecht’, dachten ruim 50 professionals hierover mee. Dit waren professionals uit het werkveld van luchtkwaliteit, gezondheid en duurzame mobiliteit.

Lees meer over het symposium ‘Op weg naar schone lucht in Utrecht’


Utrecht medeondertekenaar City Deal Elektrische deelmobiliteit

Ondertekenaars van de city deal

05-02-2018 | 7 steden, waaronder Utrecht, leveren de komende 3 jaar innovatieve woningbouwprojecten op waarin elektrische deelauto’s en duurzame energie een rol spelen. Dat staat in de landelijke City Deal  ‘Elektrisch deelmobiliteit in stedelijke gebiedsontwikkeling’. Wethouder Lot van Hooijdonk plaatste haar handtekening ook onder deze deal op 5 februari. De deal leidt tot minder uitstoot, goedkopere woningen, een slimmer energiesysteem en meer ruimte voor groen of kinderspeelplaatsen. Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Amstelveen, Amersfoort en Apeldoorn doen ook mee.

In de City Deal willen de ondertekenaars samen ervaring opdoen met het delen van elektrische auto’s, in combinatie met door woningen opgewekte zonne-energie. De energie kan bijvoorbeeld worden opgeslagen in de accu’s van deelauto’s, als buffer voor het elektriciteitsnet.

In Utrecht doen 3 bouwprojecten mee als proeftuin

 1. ‘Deelhub’ in parkeergarage
  In een parkeergarage in het betaaldparkerengebied wil de gemeente een ‘deelhub’ maken. Dat is een centrale plek met deel- en oplaadmogelijkheden, waar bewoners kunnen kennismaken met (elektrische) deelmobiliteit. Zo verlagen we de parkeerdruk en verbeteren we de kwaliteit van de openbare ruimte. De locatie van de parkeergarage is nog bekend.
 2. Deelauto’s in nieuwe woonwijk
  Op het terrein van Wisselspoor verbouwt City Deal-partner Synchroon een oud terrein van de NS tot een woonwijk. We motiveren toekomstige bewoners om over te stappen op elektrische deelauto’s en e-bikes. We kijken hoe autogebruikers gemotiveerd kunnen worden om deelmobiliteit te gebruiken. Ook kijken we wat het positieve (meetbare) effect daarvan is op het milieu.
 3. Deelauto's op vrijgekomen parkeerplekken
  Bij het bouwproject van de herontwikkeling van het voormalige Belastingkantoor tot (studenten)woningen wil ontwikkelaar Syntrus Achmea parkeerplaatsen die vrijkomen dankzij het verlagen van de parkeernorm gebruiken voor het aanbieden van elektrische deelauto’s.

Over de City Deal

De kennis uit deze City Deal kan daarna breder worden ingezet voor meer bouwprojecten in heel Nederland.
Deelnemers aan de City Deal zijn de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties, de provincie Zuid-Holland, de genoemde 7 steden en een aantal private partijen: Syntrus Achmea, Heijmans, BPD, Synchroon, NEPROM, Smart Solar Charging en kennisinstituut ElaadNL.
De City Deal komt voort uit het interbestuurlijke programma Agenda Stad.


‘Stimuleer slim laden, verander de belastingregels’

Vertegenwoordigers van de gemeente en ElaadNL bieden in Den Haag het rapport aan aan vertegenwoordiging van de Tweede Kamer

06-12-2017 | ElaadNL en gemeente Utrecht hebben op 5 december het rapport Smart charging van elektrische voertuigen, institutionele knelpunten en oplossingsrichtingen (pdf, 1,7 MB) aangeboden aan de Tweede Kamer. Mede namens andere gemeenten en provincies willen zij dat de belastingregels veranderen die nu het slim laden van elektrische auto’s in de weg staan. ElaadNL is een kennis- en innovatiecentrum voor slim laden.

Met ‘smart charging’, het slim laden van auto’s, kunnen vraag en aanbod in het energienet beter op elkaar worden afgestemd. Elektrische auto’s die op een laadpaal zijn aangesloten, vormen samen een buffer voor het energienet. Slim laden kan op die manier helpen de overstap naar duurzamere energiebronnen (‘energietransitie’) te versnellen.

Uit het rapport blijkt onder andere dat de ontwikkeling van slim laden wordt tegengehouden door nationale wetgeving. Zo betaalt de eigenaar van een elektrische auto nu dubbele belasting als hij zijn auto beschikbaar stelt voor het laden en ontladen van elektrische auto’s. Ook andere kosten moeten omlaag om slim laden aantrekkelijker te maken.

De Kamerleden hebben het rapport enthousiast ontvangen. Zij hebben beloofd deze problematiek bij de regering onder de aandacht te brengen en om een oplossing te vragen.


Utrecht scoort goed op inkoop schoon vervoer

28-11-2017 | Gemeente Utrecht doet het goed bij inkopen van schoon vervoer. Dat blijkt uit een onderzoek van stichting Natuur & Milieu, gepubliceerd in november 2017. Utrecht scoort goed doordat bij de inkoop van nieuwe wagens en taxibusjes voor ouderen en scholieren nadrukkelijk gevraagd wordt om elektrisch vervoer.

Gemeenten onderzocht

Natuur & Milieu heeft voor de derde keer de inkoop van schoon vervoer bij gemeenten onderzocht. Hierbij keken ze naar de inkoop van personenauto's en bestelbusjes, bestemd voor het eigen wagenpark en het vervoer van ouderen, zieken en leerlingen. De meeste bestelbusjes in Nederland rijden nog op diesel. Nederlandse gemeenten kunnen met hun eigen inkoop een belangrijke aanjager zijn van de verduurzaming van het Nederlandse wagenpark. Overstappen op elektrisch rijden of groene stroom levert grote winst op voor de luchtkwaliteit en het klimaat.

Wel ambities, geen duurzame inkoop

Uit het onderzoek blijkt dat veel gemeenten hoge ambities hebben op het gebied van luchtkwaliteit en klimaat. In de praktijk heeft maar een kwart van de gemeenten een duurzaam inkoopbeleid. Bij de aanbesteding wordt vaak puur naar de prijs gekeken en dan zijn diesels vaak het goedkoopst. Terwijl er inmiddels voldoende aanbod is van goede en betaalbare elektrische voertuigen.

Bekijk het onderzoek: Benchmark duurzaam inkopen van vervoer


Zoekt u oudere nieuwsberichten over Utrecht Elektrisch? Kijk op ons webarchief.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Hulp en contact Elektrisch vervoer

Telefoon

14 030

E-mail

utrechtelektrisch@utrecht.nl