Elektrisch vervoer in Utrecht Gemeente laat professionals meedenken over luchtkwaliteit

Welke stappen kunnen we zetten om de lucht in Utrecht schoner te maken? Op 22 januari tijdens het symposium ‘Op weg naar schone lucht in Utrecht’, dachten ruim 50 professionals hierover mee. Dit waren professionals uit het werkveld van luchtkwaliteit, gezondheid en duurzame mobiliteit.

De gemeente Utrecht nam afgelopen jaren veel maatregelen om de lucht in de stad schoner te maken. Toch bevat de lucht nog altijd meer stikstofdioxide, roet en ander fijn stof dan mag volgens Europese en nationale regels. Ook voor de gezondheid van inwoners en bezoekers van Utrecht is het nodig dat de luchtvervuiling nog minder wordt. De gemeente wil - net als de Gezondheidsraad en Milieudefensie - de veiligere advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO halen.

Foto's: Robert Oosterbroek

Adviezen over schoner lucht

Welke stappen kunnen we in Utrecht en andere gemeenten zetten om de lucht schoner te maken? Die vraag legden we voor aan sprekers en deelnemers van het symposium. Aanwezig waren mensen van gemeenten, onderzoekers, wetenschappers en andere betrokken organisaties. De sprekers inspireerden de aanwezigen voor hun adviezen om op lokaal niveau de lucht schoner te maken

De 5 sprekers waren:

  • KNMI: met luchtbeelden hoe luchtvervuiling de wereld over gaat
  • Bert Brunekreef (Universiteit Utrecht):  nieuwste inzichten in luchtkwaliteit en gezondheid
  • Richard Smokers (TNO): ontwikkelingen in voertuigemissies
  • Ananda Groag (ShareNL): voordelen van de deeleconomie voor de luchtkwaliteit: autodelen vermindert het aantal autokilometers in de stad
  • Robin Berg (We Drive Solar): 100% zero emissie (uitstootvrij) mobiliteit als doel

Duurzame mobiliteit is een belangrijke sleutel in de lokale aanpak, om vooral de schadelijke uitlaatgassen te verminderen.

Zero emissie (uitstootvrij)

In de afgelopen 20 jaar namen we veel maatregelen om de lucht in de stad schoner te maken. Met name vanuit het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Hierin werken verschillende overheden zoals gemeenten samen om te voldoen aan de Europese grenswaarden voor ongezonde stoffen als stikstofdioxide en fijnstof. De invoering van de milieuzone voor personen- en bestelauto’s in Utrecht in 2015 is een bekend voorbeeld. In 2016 nam de uitstoot van roet in de binnenstad met 29% af.

Ook zijn er afspraken gemaakt over uitstootvrij vervoer in de stad, onder meer voor stadslogistiek. “De toekomst is zero emissie”, zei wethouder Lot van Hooijdonk tijdens het symposium. “Goed voor schone lucht en beter voor het klimaat, twee vliegen in één klap.”

In 2017 voldeed de luchtkwaliteit in Utrecht op 1 locatie na aan de grenswaarden van de EU; het doel van het NSL. Victor Everhardt: “Het gaat er niet alleen om dat we voldoen aan EU-normen en dus mogen bouwen. Het moet vooral ook gaan over de gezondheid van inwoners, bezoekers en werknemers. Schone lucht is hard nodig om als stad op een gezonde manier verder te kunnen groeien.”

Infographic ‘Op weg naar schone lucht in Utrecht’ (pdf, 2,15 MB)

Hulp en contact Elektrisch vervoer

Telefoon

14 030

E-mail

utrechtelektrisch@utrecht.nl