Elektrisch vervoer in Utrecht Utrecht medeondertekenaar City Deal Elektrische deelmobiliteit

Ondertekenaars van de city deal

7 steden, waaronder Utrecht, leveren de komende 3 jaar innovatieve woningbouwprojecten op waarin elektrische deelauto’s en duurzame energie een rol spelen. Dat staat in de landelijke City Deal  ‘Elektrisch deelmobiliteit in stedelijke gebiedsontwikkeling’, die wethouder Lot van Hooijdonk op 5 februari mee ondertekende. Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Amstelveen, Amersfoort en Apeldoorn doen ook mee.

In de City Deal willen de ondertekenaars samen ervaring opdoen met het delen van elektrische auto’s, in combinatie met door woningen opgewekte zonne-energie. De energie kan bijvoorbeeld worden opgeslagen in de accu’s van deelauto’s, als buffer voor het elektriciteitsnet. De kennis uit deze City Deal kan daarna breder worden ingezet voor meer bouwprojecten in heel Nederland. De City Deal komt voort uit het interbestuurlijke programma Agenda Stad.

In Utrecht doen 3 bouwprojecten mee als proeftuin:

  1. ‘Deelhub’ in parkeergarage Grifthoek
  2. Deelauto’s in de nieuwe woonwijk op het terrein van Wisselspoor
  3. Deelauto’s aanbieden op vrijgekomen parkeerplekken bij de herontwikkeling van het voormalige Belastingkantoor tot (studenten)woningen.

Naar boven

Hulp en contact Elektrisch vervoer

Telefoon

14 030

E-mail

utrechtelektrisch@utrecht.nl