Fiets Fietsenstalling aanvragen

U kunt een aanvraag indienen voor een fietstrommel of buurtfietsenstalling.

Een buurtfietsenstalling staat meestal in de omgeving van woningen met weinig mogelijkheden voor het inpandig stallen van fietsen. Bewoners willen vaak liever een buurtfietsenstalling dan een fietstrommel. Een fietstrommel neemt namelijk ruimte in voor een parkeerplaats, fietsklemmen of groen.

Aanvragen fietsenstalling

Ga naar de website van de beheerder Stichting U-stal en vul het ‘Aanvraagformulier realisatie buurtstalling & fietstrommel’ in. Als er genoeg aanvragen zijn, bekijkt de gemeente of er een goede locatie in de wijk is.

Voorwaarden

Zijn in een bepaalde straat of groep van straten voldoende aanvragen om een fietsvoorziening 'vol' te krijgen? Dan kijken wij of er een goede locatie is in de wijk. Dit gebeurt aan de hand van de:

  • plaatsingsprocedure fietsparkeervoorzieningen en
  • procedure opheffen parkeerplaatsen

U vindt deze documenten op de pagina Parkeerbeleid.

Hulp en contact Fiets

Telefoon

14 030

E-mail

fiets@utrecht.nl

Volg ons