Fiets Gemeentelijk fietsendepot

depot bromfietsen

Uw verwijderde fiets gaat naar het gemeentelijke fietsendepot. We bewaren uw fiets nog enkele weken. Hoe lang hangt af van de reden van verwijdering. Haal uw verwijderde fiets binnen de bewaartermijn en tegen betaling op bij ons depot. Hier hoeft u geen afspraak voor te maken.

Verwijderde bromfietsen en scooters brengen we naar een ander depot.


U krijgt uw fiets mee als u:

  • uw geldige legitimatiebewijs laat zien. U kunt iemand schriftelijk machtigen. Geef die persoon (een kopie van) uw legitimatiebewijs mee
  • een passende fietssleutel bij u hebt
  • betaalt. Dit kan contant of via PIN
  • het registratienummer dat uw fiets heeft gekregen op de site verlorenofgevonden.nl meeneemt.

Bewaartermijn fiets

Reden van verwijdering en bewaartermijn

  • langer dan 28 dagen gestald: 2 weken
  • langer dan 14 dagen gestald: 4 weken
  • gevaarlijk gestald: 13 weken  

Haalt u uw fiets niet op binnen deze bewaartermijn? Dan wordt uw fiets bezit van de gemeente Utrecht. Niet opgehaalde fietsen verkopen we aan een opkoper.


Kosten ophalen fiets in 2019

U betaalt voor het verwijderen en het bewaren van uw fiets:

  • € 20,65 bij ophalen binnen een maand
  • € 20,65 bij ophalen tussen 1 en 3 maanden

Adres en openingstijden fietsendepot

Gemeentelijk Fietsendepot
Kanaalweg 50
3526 KM  Utrecht

Openingstijden:
Maandag tot en met vrijdag 09.00 - 19.00 uur
Zaterdag 10.00 - 18.00 uur

Hulp en contact Fietshandhaving

Postadres

Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Postbus 16200
3500 CE  Utrecht

Bezoekadres

(alléén op afspraak)
Stadskantoor, Stadsplateau 1, Utrecht

Uw mening