Fiets Gestalde (brom)fietsen op gereserveerde autoparkeerplaatsen

Fietsen en bromfietsen die gestald staan op algemene gehandicaptenparkeerplaatsen, laad- en losplekken en taxistandplaatsen, zorgen voor veel overlas. Ze blokkeren de plek, waardoor mensen met een beperking, leveranciers en taxi’s deze plek niet kunnen gebruiken. We verwijderen deze (brom)fietsen daarom dagelijks. Dat doen we in het winkel- en uitgaansgebied in de binnenstad en rond het station.

Fiets weg?

Verwijderde fietsen gaan naar het Gemeentelijke fietsendepot. Verwijderde brommers gaan naar het depot bromfietsen en scooters. Daar bewaren we ze nog een paar weken. Haal uw (brom)fiets daar op tegen betaling.

Waar stal ik mijn fiets?

Stal uw fiets in een fietsenrek, fietsparkeervak of -stalling. Houd uitgangen, loop- en rijroutes vrij.

Wet- en regelgeving

Het Utrechtse beleid voor fietsverwijdering staat in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) artikel 2:32 en het Aanwijzingsbesluit met de gebiedsafbakening voor te lang gestalde fietsen'. Zie ook 'Uitvoeringsbeleid handhaving gevaarlijk gestalde fietsen (pdf, 2.3 MB).

Hulp en contact Fiets weg

Postadres

Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Postbus 16200
3500 CE  Utrecht

Bezoekadres

(alléén op afspraak)
Stadskantoor, Stadsplateau 1, Utrecht