Fiets Snelfietsroute Utrecht-Woerden

Samen met Provincie Utrecht en de Gemeente Woerden werken we de komende jaren aan de snelfietsroute Utrecht-Woerden.

Wat gaan we doen en waarom?

Op de fietsroute Utrecht-Woerden:

  • krijgen de fietsers vaker voorrang op autoverkeer
  • maken we de bochten soepeler
  • verbeteren we de kruisingen

Zo kunnen fietsers snel, comfortabel en veilig doorfietsen. De snelfietsroutes zijn voor alle fietsers, dus u hoeft er niet per se snel te fietsen.

Het grootste deel van de fietsroute binnen de gemeente Utrecht is al van hoge kwaliteit. We maken de route op een paar plekken nog beter:

Video: snelfietsroute Utrecht-Woerden

Hoe loopt de route?

De route start op het Westplein en loopt via de Leidseweg, de Kennedylaan en vervolgens over De Meernbrug. Daarna gaat de route via het fietspad onder de A2 door en over de Zandweg naar Harmelen en Woerden.

Kruispunt Zandweg-Europaweg (De Meern)

We passen dit kruispunt aan om het oversteken voor fietsers en voetgangers te verbeteren. Dit is ook een wens vanuit bewoners. We maken een stopruimte tussen de 2 rijstroken op de Europaweg. Hierdoor is het mogelijk om deze weg in 2 fases over te steken.

Plan met eisen en wensen

Hier is een plan met eisen en wensen en een ontwerp voor gemaakt, het zogeheten Integraal Programma van Eisen en Functioneel Ontwerp (IPvE/FO). Op donderdag 17 juni 2021 presenteerden we het plan aan bewoners in een informatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst zijn vragen gesteld en hier is een verslag van gemaakt. Dit verslag kunt u opvragen via sfrutrecht-woerden@utrecht.nl.

Reageer op ontwerp en plan met eisen en wensen

We horen graag wat u vindt van het plan met eisen en wensen en het ontwerp. U kunt tot en met 22 augustus reageren via sfrutrecht-woerden@utrecht.nl.

U kunt het plan (geprint) ook op het wijkbureau Vleuten-De Meern bekijken. U kunt daar ook reageren via een formulier.

Bekijk het plan met eisen en wensen en het ontwerp

Hoe verder?

Daarna zetten we alles op een rij. Iedereen die ons een reactie stuurt, krijgt een bericht. Uw vragen en opmerkingen verwerken wij, waar mogelijk, in het definitieve ontwerp. Alle reacties voegen we samen in een document (reactienota). Wij verwachten dat het college het plan met eisen en wensen na de zomervakantie vaststelt. Daarna werken wij de ontwerpen verder uit. We verwachten eind 2021 met de werkzaamheden te beginnen. Deze werkzaamheden duren ongeveer 2 weken. Wij informeren u hierover op tijd.

Fietspadenkruispunt De Meernbrug-Kennedylaan (Welgelegen)

Op het fietspadenkruispunt tussen De Meernbrug en Kennedylaan heb je slecht zicht als fietser. Dit omdat struiken ervoor zorgen dat u ander verkeer niet goed kunt zien. We verwijderen de struiken om de veiligheid op de fiets te verbeteren. We plaatsen hier op een andere plek struiken voor terug, waar ze geen overlast veroorzaken. We bekijken nog waar we dit precies gaan doen.

Bocht Dominee Albernathylaan – Rhijnoordviaduct (Papendorp)

De bocht tussen de Dominee Abernatylaan en het Rhijnoordviaduct is te krap. Hierdoor kunnen fietsers deze bocht niet goed en comfortabel nemen. Ook is de voorrang anders dan we willen op de snelfietsroute. We maken de bocht ruimer en zorgen ervoor dat fietsers voorrang krijgen, passend bij de snelfietsroute.

Planning snelfietsroute

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
2021Ontwerpen en voorbereiden snelfietsroute
2021 - 2022Voorbereiden en uitvoeren snelfietsroute
2023Snelfietsroute klaar

Planning kruispunten en bocht

Hieronder de planning voor kruispunten Zandweg-Europaweg en De Meernbrug-Kennedylaan en de bocht Dominee Abernathylaan-Rhijnoordviaduct.

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
Tot zomer 2021Opstellen plan met eisen en wensen (Integraal Programma van Eisen)
Tot zomer 2021Uitwerken voorlopig ontwerp
Zomer 2021Ophalen wensen en aandachtspunten in de buurt en meenemen in het plan met de eisen en wensen
Najaar 2021Vaststellen plan met eisen en wensen en voorlopig ontwerp
Najaar 2021Voorlopig ontwerp uitwerken tot definitief ontwerp (alleen voor kruispunt Zandweg-Europaweg)
Najaar 2021Definitief ontwerp klaar (alleen voor kruispunt Zandweg-Europaweg)
Eind 2021Aanpassen kruispunt
Eind 2021Kruispunt klaar