Fiets Actievoorwaarden winactie onderzoek beleving fietsdrukte

Dit reglement geldt voor alle deelnemers aan de winactie.

1: Organisatie  

 1. Wij organiseren een winactie rond het onderzoek ’Beleving fietsdrukte Biltstraat’ (hierna noemen we dit: onderzoek).
 2. De winactie voldoet aan de regels van Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze staan in de gemeentelijke privacyverordening.
 3. We hebben het recht om dit reglement te wijzigen als dat nodig is.
 4. Bij gevallen die niet in dit reglement staan, beslist de gemeente Utrecht.  

2: Voorschriften voor deelname en uitsluitingen  

 1. Deelnemers aan de winactie hebben tussen 13 september en 31 december 2021 1 of meer vragenlijsten van het onderzoek compleet ingevuld. Ze hebben daarbij hun e-mailadres achtergelaten.
 2. Deelname aan de winactie staat open voor alle natuurlijke personen (een mens van vlees en bloed) van 18 jaar en ouder.  
 3. Deelnemers hebben gebruik gemaakt van de route waar het onderzoek over gaat.
 4. Bij de afronding van de vragenlijst vragen we het e-mailadres van de deelnemer. Elk e-mailadres ingevuld bij een complete vragenlijst, dingt mee naar de prijs. We hebben het recht om onvolledige of onjuiste aanvragen voor deelneming (bijvoorbeeld ongeldige e-mailadressen) uit te sluiten van deelname. We hoeven dan vragen of opmerkingen daarover niet te beantwoorden.
 5. Elk e-mailadres kan maar 1 keer per vragenlijst meedoen.
 6. Uitgesloten van deelname zijn alle medewerkers van de Gemeente Utrecht en hun familieleden.  

3: Winnen  

 1. Er is maar 1 winnaar.
 2. De trekking is binnen 3 weken na het sluiten van de laatste vragenlijst. Dus uiterlijk 21 januari 2022
 3. Aan het einde van het onderzoek selecteert een medewerker van de gemeente willekeurig een van de e-mailadressen als winnaar. We nemen per e-mail contact op met deze winnaar om de overdracht van de prijs af te spreken.
 4. Is deze winnaar na selectie van zijn e-mailadres niet binnen 10 werkdagen bereikt? Dan selecteren we een andere deelnemer aan het onderzoek als winnaar.
 5. De eerst geselecteerde winnaar kan geen aanspraak meer maken op de prijs.  

4: Uitreiking prijs  

 1. Deelnemers dingen mee naar de prijs (fiets).
 2. Deze prijs reiken we persoonlijk aan de geselecteerde deelnemer aan het onderzoek uit.
 3. Bij toestemming van de winnaar maken we bij de uitreiking van de prijs een foto voor communicatie over de onderzoeksresultaten.
 4. De prijs is niet inwisselbaar voor geld.

5: Privacy  

 1. De naam van de prijswinnaar maken we alleen met zijn duidelijke toestemming bekend, bijvoorbeeld via een persbericht.
 2. Wilt u geen vervolguitnodigingen voor het onderzoek  ontvangen? Dan kunt u dit per e-mail doorgeven aan proefbiltstraat@utrecht.nl.
 3. Nadat we dit hebben verwerkt sturen we u geen e-mails meer.  
 4. De data zijn alleen toegankelijk voor de medewerkers van Gemeente Utrecht die bij het onderzoek betrokken zijn.
 5. We verwijderen alle e-mailadressen na afronding van het project en uitreiking van de prijs.   

6: Aansprakelijkheid  

Voor deelnemers geldt dat elke aansprakelijkheid van de gemeente Utrecht is uitgesloten voor:

 • vertraging of fouten in de geautomatiseerde aanmelding van deelname
 • het weg- of zoekraken van ingevulde elektronische formulieren
 • mededelingen van en aan hen tijdens het verzenden daarvan via internet of op een andere manier.  

8: Bezwaar

U kunt geen bezwaar maken over de toekenning van de prijs.  
Hebt u een klacht over deze winactie? Dan kunt u een klacht indienen.