Goederenvervoer Informatie voor vervoerders

U vindt hier praktische informatie voor vervoerders. Bijvoorbeeld welke ontheffingen u aan kunt vragen en informatie over laden en lossen.

Laden en lossen

Lees meer over waar u rekening mee moet houden tijdens het laden en lossen, en van welke mogelijkheden u gebruik kunt maken, zoals een stadsdistributiecentrum.
Informatie over laden en lossen

Routes en beperkingen

Lees meer over welke voertuigbeperkingen en routes voor goederenvervoer er zijn.
Informatie over voertuigbeperkingen en goederenvervoerroutes

Ontheffingen aanvragen

Ontheffing bevoorrading binnenstad

In de gebieden van de binnenstad die zijn afgesloten voor motorvoertuigen gelden verschillende regels voor ontheffingen:

 • Voetgangersgebied, Korte Minrebroederstraat en Zadelstraat

  Voor gesloten gebieden met venstertijden (dat is in de binnenstad het voetgangersgebied, de Korte Minrebroederstraat en de Zadelstraat) geven we geen ontheffingen voor laden en lossen. Hier gebruikt u de venstertijden voor. Alleen stadsdistributiecentra kunnen een langdurige verkeersontheffing voor het bevoorraden van de binnenstad krijgen.
 • Domplein

  Het Domplein is 24 uur per dag afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Hier mag u alleen rijden met een ontheffing. U kunt een ontheffing krijgen als:
  • het niet mogelijk is om goederen te laten vervoeren door een aanbieder van stadsdistributie.
  • het echt nodig is om het Domplein op te rijden. Dit toont u aan met een klantenlijst.

Ontheffing rijden op busbaan

U kunt een ontheffing aanvragen voor goederentransport met schone voertuigen via de busbaan. Voor vrachtauto’s zwaarder dan 3,5 ton is dat minimaal Euro VI. Voor vrachtauto’s lichter dan 3,5 ton en bestelauto’s geldt dat ze elektrisch of op groen gas moeten rijden. Zo stimuleert de gemeente de inzet van schone voertuigen. U doet hiervoor een aanvraag ontheffing voertuig.

Vraag ontheffing aan

Ontheffing milieuzone voor vrachtwagens

Sommige oude (diesel)vrachtwagens mogen de milieuzone niet in. U kunt een tijdelijke ontheffing aanvragen.

Ontheffing bijzonder transport

Het is verboden om goederen te transporteren die te lang of te breed zijn. Wilt u dat toch doen? U vraagt dan een ontheffing aan bij de Rijksdienst voor het wegverkeer (RDW). De RDW regelt het met de eigenaar van de weg. Dit is bijvoorbeeld de gemeente of de provincie. Meer informatie over soorten ontheffingen, voorwaarden en wat u mee moet sturen bij uw aanvraag, staat op de website van de RDW.

Spiegelafstelplaats Lage Weide

De spiegelafstelplaats voor grote vrachtwagens is op de Atoomweg tegenover de Kernkade.

Parkeren vrachtwagens

Grote voertuigen (langer dan 6,00 m, hoger dan 2,4 m) mogen niet parkeren op het hele gemeentelijke grondgebied. Met uitzondering van werkdagen tussen 8.00 en 18.00 uur én met uitzondering van de volgende locaties:

 • bedrijventerrein Lage Weide, Kanaleneiland-Zuid en Overvecht-Noord
 • de Vlampijpstraat, Tractieweg en Gietijzerstraat op bedrijventerrein Cartesiusweg
 • het vrachtwagenparkeerterrein op bedrijventerrein De Wetering-Noord
 • het wegrestaurant bij de snelwegaansluiting De Meern (A12) (privaat terrein)

Hulp en contact Goederenvervoer

Telefoon

14 030

E-mail

stadslogistiek@utrecht.nl

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht