Slim en schoon goederenvervoer Afspraken uitstootvrije bevoorrading binnenstad

Utrecht wil dat de bevoorrading van de binnenstad in 2025 volledig uitstootvrij is. Hierover zijn afspraken gemaakt met ondernemers en vervoerders. Utrecht is de eerste Nederlandse stad die zulke afspraken maakt. September 2017 zijn de afspraken ondertekend door Wethouder Lot van Hooijdonk en bestuurders van brancheorganisaties TLN, evofenedex en Centrummanagement Utrecht.

Januari 2018 hebben ook de bedrijven uit het Utrechtse Stationsgebied uitgesproken om samen te gaan werken aan het slimmer en schoner maken van hun goederenvervoer.

Wat willen we bereiken?

 • schoner, stiller, beter en slimmer goederenvervoer
 • uitstootvrije bevoorrading van de binnenstad in 2025
 • beter gebruik van de ruimte in de binnenstad. Zo willen we de binnenstad schoner, aantrekkelijker en gezonder maken.

Meer ruimte voor bezoekers binnenstad

De Utrechtse binnenstad wordt steeds drukker. Winkels en horecabedrijven krijgen dagelijks soms meerdere vervoerders aan de deur om goederen af te leveren. Hier willen we verandering in brengen. Een betere samenwerking moet er voor zorgen dat goederen meer gebundeld aangeboden worden. Zo ontstaat tijdens winkeltijden meer ruimte voor bezoekers aan de binnenstad.

De afspraken die nu zijn opgesteld zijn een vertaling van de Green deal Zero Emission Stadsdistributie (ZES), het convenant ‘De rode loper uit’ (tussen gemeente en Centrum Management Utrecht), en de mobiliteitsvisie van de gemeente Utrecht.

Maatregelen

Het raamwerk met afspraken (pdf, 1 MB) bestaat uit de volgende maatregelen:

 • Beter en slimmer goederenvervoer, onder andere door:
  • Goederenuitgiftepunten aan de rand van het winkelgebied. De winkelier of de beheerder van het afleverpunt brengt de goederen vervolgens lopend naar de winkel.
  • Overslagpunten aan de stadsrand. De goederen worden gebundeld en naar de binnenstad vervoerd in uitstootvrije voertuigen. Bijvoorbeeld naar goederenuitgiftepunten.
  • Stop- en droplocaties horeca
  • Flexibele laad- en losplaatsen
 • Het voetgangersgebied uitbreiden per mei 2018.
 • Per mei 2018 worden de venstertijden voor bevoorrading ruimer voor schone voertuigen en is het voortaan ook mogelijk op zondag te bevoorraden.
 • Strengere controle op verkeer in het voetgangersgebied. Bijvoorbeeld door meer camera’s, beweegbare palen en minder vrijstellingen (ontheffingen) voor verkeer in het voetgangersgebied.

De maatregelen voeren we stap voor stap in. In 2019 kijken we welke maatregelen goed werken en of we de maatregelen blijvend zullen invoeren. De evaluatie vindt nu plaats. We verwachten in het tweede kwartaal 2020 hier een collegebesluit over.

Hulp en contact Goederenvervoer

Telefoon

14 030

E-mail

stadslogistiek@utrecht.nl

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht