Openbaar vervoer Busbaan Dichterswijk

straatbeeld vanaf brug naar Van Zijstweg, auto, fietsers

De gemeente wil van het openbaar vervoer een aantrekkelijker alternatief maken voor de auto. Daarvoor zijn vrije busbanen nodig, ook op de Dr. M.A. Tellegenlaan en de Van Zijstweg. De busbaan Dichterswijk is onderdeel van het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV)-netwerk. Zo wordt reizen met het openbaar vervoer sneller, betrouwbaarder en prettiger.

Vaststellen van het Voorlopig Ontwerp (VO)

In juli 2017 heeft de raad het Programma van Eisen en Functioneel Ontwerp vastgesteld. Dit is verder uitgewerkt in een Voorlopig Ontwerp. Het Voorlopig Ontwerp en het gewijzigde bestemmingsplan lagen ter inzage en omwonenden konden hierop reageren tot en met 1 februari. Het college heeft nu besloten om het Voorlopig Ontwerp en het bestemmingsplan ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.

Uitkomst inloopbijeenkomst

Op 11 januari 2018 was er een inloopbijeenkomst waar omwonenden de plannen konden bekijken. In het ontwerp zijn de kruispunten, het wegprofiel en de bushaltes preciezer ingetekend.

Reacties

Op het Voorlopig Ontwerp en het gewijzigde bestemmingsplan zijn een aantal reacties binnengekomen. De 6 zienswijzen op het bestemmingsplan gaven geen aanleiding tot aanpassing. Op basis van 7 reacties op het ontwerp zijn enkele verkeerskundige verbeteringen doorgevoerd.

Hoe ziet het Voorlopig Ontwerp busbaan Dichterswijk er uit:

  • In het midden is een busbaan van beton(2 richtingen), daarnaast 1 rijstrook voor auto’s per rijrichting van zwart asfalt en een (tweerichtingen) fietspad van rood asfalt en een voetpad van betontegels.
  • Goede en veilige oversteekplekken voor fiets en voetganger.
  • Tussen de rijbaan en het fietspad komt een berm met 3 verschillende soorten lindebomen, verschillende grassoorten en vaste planten.
  • De maximumsnelheid wordt 30 kilometer per uur voor auto én bus.
  • De hovenierswoning blijft staan.
  • De Nelson Mandelabrug wordt breder met aan beide kanten een fietspad.
  • Bij de Kanaalweg komt een fietsonderdoorgang onder de Nelson Mandelabrug door.

Bekijk het Voorlopig Ontwerp Van Zijstweg busbaan Dichterswijk (pdf, 4 MB)

Uitwerking van het Voorlopig Ontwerp

Als de gemeenteraad het Voorlopig Ontwerp en het bestemmingsplan heeft vastgesteld, werkt de aannemer het ontwerp verder uit een Definitief Ontwerp. De aannemer wordt nog geselecteerd. Het is de bedoeling dat in 2019 wordt gestart met de aanleg van de busbaan Dichterswijk.

Meer informatie

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief via busbaandichterswijk@utrecht.nl.

Hulp en contact

Telefoon: 14 030

E-mail: verkeer.en.vervoer@utrecht.nl