Openbaar vervoer Busbaan Dichterswijk

straatbeeld vanaf brug naar Van Zijstweg, auto, fietsers

De gemeente wil van het openbaar vervoer een aantrekkelijker alternatief maken voor de auto. Daarvoor zijn vrije busbanen nodig, ook op de Dr. M.A. Tellegenlaan en de Van Zijstweg. De busbaan Dichterswijk is onderdeel van het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV)-netwerk. Zo wordt reizen met het openbaar vervoer sneller, betrouwbaarder en prettiger.

Start voorbereidende werkzaamheden en omleiding bussen

plattegrond waarin aangegeven staat waar de werkzaamheden zijn en hoe de omleiding wordt
Klik voor vergroting

In de zomer van 2018 zijn er voorbereidende werkzaamheden op het kruispunt Croeselaan/Van Zijstweg. Van augustus tot en met november 2018 worden de bussen omgeleid. De omleiding is nodig om:

  • het kruispunt Croeselaan tijdens de werkzaamheden te ontlasten
  • het stationsgebied bereikbaar te houden
  • veilig te kunnen werken

Het gaat om bussen die via de Dr. M.A. Tellegenlaan/Van Zijstweg en Valeriusbaan naar Centraal Station gaan. De omleidingsroute loopt via het Anne Frankplein – Balijelaan - Vondellaan – Dichtersbaan. Dat betekent dat deze route drukker wordt dan normaal gesproken het geval is.
Voor deze omleiding is een omgevingsvergunning verleend. Dit is nodig omdat tijdelijk van het bestemmingsplan afgeweken wordt.

Voorlopig Ontwerp (VO) vastgesteld

Op donderdag 26 april 2018 heeft de gemeenteraad het Voorlopig Ontwerp en het bestemmingsplan unaniem vastgesteld. Lees hier het raadsbesluit. Het Voorlopig Ontwerp en het gewijzigde bestemmingsplan lagen ter inzage en omwonenden konden hierop reageren tot en met 1 februari 2018. Het college heeft daarna besloten om het Voorlopig Ontwerp en het bestemmingsplan ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft deze nu vastgesteld.

Het Voorlopig Ontwerp is een uitwerking van het in juli 2017 door de raad vastgestelde Programma van Eisen en Functioneel Ontwerp. Dit is verder uitgewerkt in een Voorlopig Ontwerp.

Hoe ziet het Voorlopig Ontwerp busbaan Dichterswijk er uit:

  • In het midden is een busbaan van beton(2 richtingen), daarnaast 1 rijstrook voor auto’s per rijrichting van zwart asfalt en een (tweerichtingen) fietspad van rood asfalt en een voetpad van betontegels.
  • Goede en veilige oversteekplekken voor fiets en voetganger.
  • Tussen de rijbaan en het fietspad komt een berm met 3 verschillende soorten lindebomen, verschillende grassoorten en vaste planten.
  • De maximumsnelheid wordt 30 kilometer per uur voor auto én bus.
  • De hovenierswoning blijft staan.
  • De Nelson Mandelabrug wordt breder met aan beide kanten een fietspad.
  • Bij de Kanaalweg komt een fietsonderdoorgang onder de Nelson Mandelabrug door.

Bekijk het Voorlopig Ontwerp Van Zijstweg busbaan Dichterswijk (pdf, 4 MB)

Uitwerking van het Voorlopig Ontwerp

Nu de gemeenteraad het Voorlopig Ontwerp en het bestemmingsplan heeft vastgesteld, werkt de aannemer het ontwerp verder uit een Definitief Ontwerp. De aannemer wordt nog geselecteerd. Het is de bedoeling dat in 2019 wordt gestart met de aanleg van de busbaan Dichterswijk.

Meer informatie

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief via busbaandichterswijk@utrecht.nl.

Hulp en contact Uithoflijn

Telefoon

14 030

E-mail

verkeer.en.vervoer@utrecht.nl