Openbaar vervoer Busbaan Dichterswijk

Op de Dr. M.A. Tellegenlaan en de Van Zijstweg leggen we de busbaan Dichterswijk aan. Hiermee verbeteren we het openbaar vervoer in de stad.

Wat doen we en waarom?

Utrecht is een populaire stad om te wonen, werken en bezoeken. De stad groeit en er is steeds meer verkeer. De gemeente wil dat Utrecht bereikbaar, aantrekkelijk en gezond blijft. We willen daarom het openbaar vervoer een aantrekkelijker alternatief maken voor de auto. De busbaan Dichterswijk is onderdeel van het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV)-netwerk. Zo wordt reizen met het openbaar vervoer sneller, betrouwbaarder en prettiger.

In het voorjaar van 2019 worden langs de rijbaan kabels en leidingen verlegd en worden bomen gekapt en verplant. Door deze werkzaamheden nu al uit te voeren wordt de duur van de herinrichting en de mogelijke overlast korter.

In het najaar van 2019 starten we met de aanleg van de busbaan.

Hoe ziet het voorlopig ontwerp er uit?

Het voorlopig ontwerp is een uitwerking van het in juli 2017 door de raad vastgestelde programma van eisen en functioneel ontwerp. Dit is verder uitgewerkt in een voorlopig ontwerp.

  • In het midden is een busbaan van beton (2 richtingen), daarnaast 1 rijstrook voor auto’s per rijrichting van zwart asfalt en een (tweerichtingen) fietspad van rood asfalt en een voetpad van betontegels.
  • Goede en veilige oversteekplekken voor fiets en voetganger.
  • Tussen de rijbaan en het fietspad komt een berm met 3 verschillende soorten lindebomen, verschillende grassoorten en vaste planten. Als de busbaan klaar is staan er meer dan 130 nieuwe bomen langs de weg.
  • De maximumsnelheid wordt 30 kilometer per uur voor auto én bus.
  • De hovenierswoning blijft staan.
  • De Nelson Mandelabrug wordt breder met aan beide kanten een fietspad.
  • Bij de Kanaalweg komt een fietsonderdoorgang onder de Nelson Mandelabrug door.

Bekijk het Voorlopig Ontwerp Van Zijstweg busbaan Dichterswijk (pdf, 4 MB)

Bestemmingsplan onherroepelijk

Op donderdag 26 april 2018 heeft de gemeenteraad het Voorlopig Ontwerp en het bestemmingsplan busbaan Dichterswijk unaniem vastgesteld. Lees hier het raadsbesluit. Het Voorlopig Ontwerp en het gewijzigde bestemmingsplan lagen ter inzage en omwonenden konden hierop reageren tot en met 1 februari 2018. Het college heeft daarna besloten om het Voorlopig Ontwerp en het bestemmingsplan ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft deze nu vastgesteld.
Het bestemmingsplan was nog niet onherroepelijk, omdat er nog een bezwaarprocedure liep. De Raad van State heeft op 13 maart 2019 het beroep ongegrond verklaard. Hiermee is het bestemmingsplan onherroepelijk.

Aannemer 

De gemeente selecteerde de combinatie Van Hattum en Blankevoort en KWS (VHB/KWS) als de aannemer die de busbaan Dichterswijk gaat aanleggen. Het project wordt uitgevoerd in een omgeving met veel verkeer. Beperking van de hinderbeleving tijdens de uitvoering woog dan ook zwaar in de keuze voor VHB/KWS. De aannemer is nu bezig met het uitwerken van het voorlopig ontwerp naar een definitief ontwerp.

Omleiding bussen

plattegrond waarin aangegeven staat waar de werkzaamheden zijn en hoe de omleiding wordt
Klik voor vergroting

Tijdens de aanleg van de busbaan is er tijdelijk een omleiding voor bussen. Bussen die via de Dr. M.A. Tellegenlaan/Van Zijstweg en Valeriusbaan naar Centraal Station rijden worden omgeleid via het Anne Frankplein – Balijelaan - Vondellaan – Dichtersbaan.

Deze omleiding werd eerder al gebruikt vanwege de werkzaamheden op het kruispunt Croeselaan/Van Zijstweg. De ervaringen van de afgelopen busomleiding worden gebruikt om de overlast te beperken. Voor deze omleiding is een omgevingsvergunning verleend. Dit is nodig omdat tijdelijk van het bestemmingsplan afgeweken wordt.

Planning werkzaamheden
voorjaar 2019werkzaamheden kabels en leidingen, kappen en verplanten van bomen
eind 2019start aanleg van de busbaan
najaar 2020busbaan in gebruik. Daarna werken we nog enkele maanden aan de fietsonderdoorgang onder de Nelson Mandelabrug

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief via busbaandichterswijk@utrecht.nl.

Hulp en contact Busbaan Dichterswijk

Telefoon

14 030

E-mail

verkeer.en.vervoer@utrecht.nl