Openbaar vervoer Afsluiting Kanaalweg

De Kanaalweg is afgesloten vanaf 2 september 2019 tot en met 30 september 2020. We werken daar aan de fietsonderdoorgang onder de Nelson Mandelabrug. U wordt omgeleid. Dat betekent 350 meter extra fietsen en ongeveer 1 minuut vertraging.

Wat gaan we doen?

  • Vanaf 2 september verleggen we kabels en leidingen. We sluiten dan de Kanaalweg vanaf Villa Jongerius af voor al het verkeer.
  • Vanaf 2 september verleggen we ook kabels en leidingen aan de andere kant van de Kanaalweg. Dit doen we als voorbereiding op de aanleg van de fietsonderdoorgang en expeditiebrug van de Jaarbeurs. Die gaat tegelijk in uitvoering. Voor de fietsers komt op het parkeerterrein van de Jaarbeurs een fietspad dat aansluit op het huidige fietspad op de Dr. M.A. Tellegenlaan. Dit levert geen vertraging op.

Waarom sluiten we de Kanaalweg af?

De Kanaalweg is een belangrijke hoofdfietsroute met veel gebruikers. We hebben daarom geprobeerd om de weg tijdens de werkzaamheden open te houden, maar dit bleek niet mogelijk. De Kanaalweg zou eigenlijk worden afgesloten vanaf begin november. We sluiten de Kanaalweg eerder af omdat we de veiligheid van fietsers en andere weggebruikers niet kunnen garanderen tijdens de werkzaamheden. De constructie van de kademuur bij Villa Jongerius is zo vervallen dat er geen verdere belasting meer mag komen. De constructie wordt nog zwakker als we de brandstoftanks verwijderen. Het opnieuw inrichten van een fietspad brengt een te groot risico op instorting van de kademuur met zich mee.

Combineren van werkzaamheden

Om overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken stemmen we werkzaamheden zoveel mogelijk op elkaar af of proberen we werkzaamheden te combineren. Deze werkzaamheden hebben we gecombineerd of gaan we combineren:

  • het aanleggen van warmteleidingen van Eneco en de realisatie van busbaan Dichterswijk. We hebben een warmteleiding op de kruising Croeselaan en Van Zijstweg aangebracht zodat we hier de busbaan overheen kunnen aanleggen.
  • de realisatie van de expeditiebrug van de Jaarbeurs naast de Nelson Mandelabrug en die van de fietsonderdoorgang.
  • herstelwerkzaamheden aan de monumentale kademuur voor de Villa Jongerius en werkzaamheden fietsonderdoorgang Nelson Mandelabrug.

Door het combineren van deze werkzaamheden hoeft de Kanaalweg niet nog 2 keer te worden afgesloten in de nabije toekomst.

Omleidingen

  • Vanaf 2 september 2019 tot en met 30 september 2020 sluiten we de Kanaalweg vanaf Villa Jongerius af voor al het verkeer.
  • Fietsers rijden vanaf de Balijebrug om via de Overste den Oudenlaan tot aan de kruising Kanaalweg Dr. M.A. Tellegenlaan, en omgekeerd.

Hulp en contact Busbaan Dichterswijk

Telefoon

14 030

E-mail

busbaandichterswijk@utrecht.nl