Openbaar vervoer Werkzaamheden busbaan Dichterswijk

Op 4 november 2019 startte de aanleg van busbaan Dichterswijk. De combinatie HOV Dichterswijk (samenwerking Van Hattum en Blankevoort en KWS) en een aantal onderaannemers gaan hiermee aan de slag.

De werkzaamheden bestaan uit:

  • het aanleggen van de HOV-baan
  • het herinrichten van de Overste den Oudenlaan, Dr. M.A. Tellegenlaan, Van Zijstweg en een klein gedeelte van de Croeselaan
  • verbreden en aanpassen van de Nelson Mandelabrug
  • het realiseren van een fietsonderdoorgang Nelson Mandelabrug

De aannemer werkt in principe op maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 en 19.00 uur. Soms is het nodig om in de avond of nacht te werken. Wanneer dat het geval is, informeert de aannemer direct omwonenden.

Wat betekenen de werkzaamheden voor de verschillende weggebruikers?

Uiteraard proberen we ervoor te zorgen dat u  zo min mogelijk hinder ervaart tijdens de werkzaamheden. Toch moet u rekening houden met beperkte doorstroming en vertraging.  

Auto's

De opstelstroken voor gemotoriseerd verkeer komen te vervallen. Met name in de spits kan het daarom drukker op de weg zijn.

Fietsers

Fietsers kunnen altijd veilig langs het werk op het tracé op een tweerichtingsfietspad. De huidige oversteek op de kruising Kanaalweg komt te vervallen. Fietsers kunnen de Dr. M. A. Tellegenlaan oversteken op een nieuwe fietsoversteek met stoplichten op de kruising Overste den Oudenlaan. De huidige fietsomleiding om het voormalig Defensieterrein en over het parkeerterrein van de Jaarbeurs blijft bestaan tijdens het werk.

Afsluiting fietsoversteek dr. M.A. Tellegenlaan

Vanaf 31 januari kunnen fietsers voor langere tijd niet oversteken bij de fietsoversteek op de dr. M.A. Tellegenlaan. Dat is ter hoogte van de Villa Jongerius en de Nelson Mandelabrug. Er moet dus een stukje omgefietst worden. We begrijpen dat omfietsen niet leuk is, maar als de fietsonderdoorgang klaar is hebt u er een mooie en veilige oversteek voor terug.

Afsluiting rijbaan Overste Den Oudenlaan richting Croeselaan

We brengen op zaterdag 5 september de laatste asfaltlaag aan op de Dr. M.A. Tellegenlaan en Van Zijstweg. Daarom sluiten we vanaf vrijdag 4 september de rijbaan vanaf Overste Den Oudenlaan richting Croeselaan af. Dit is noodzakelijk om de werkzaamheden goed en veilig uit te voeren. De rijbaanafsluiting duurt tot zaterdag 12 september.

Wat gaan we doen?

We brengen een slijtlaag op de busbaan aan. De slijtlaag kan alleen aangebracht worden onder droge weersomstandigheden. Omdat het niet droog was tijdens de laatste weekendafsluiting konden deze werkzaamheden niet doorgaan. De slijtlaag brengen we nu aan in de periode vanaf 4 september tot en met 12 september. Afhankelijk van het weer weten we of wij de werkzaamheden in 1 keer kunnen afronden. Dit weten wij uiterlijk 2 dagen van tevoren.

Wat betekent dit voor het verkeer?

  • We sluiten steeds een rijbaan af (rijbaan vanaf Overste Den Oudenlaan richting Croeselaan).
  • Van 4 t/m 12 september is geen busverkeer mogelijk over de M.A. Tellegenlaan en Van Zijstweg.
  • Van 8 t/m 12 september wordt buslijn 1 omgeleid als we bezig zijn op het deel rond de kruising Croeselaan/Van Zijstweg).
  • De kruising Veilinghavenkade is dicht.
  • Fiets- en voetgangers hebben altijd doorgang.
  • Als het gaat regenen stoppen we met de werkzaamheden. In dat geval halen we de afzettingen van de weg zodat het auto- en busverkeer weer normaal door kan. Er zal dan een nieuw moment gepland worden om de werkzaamheden alsnog uit te voeren. Ook dan zijn we weer afhankelijk van het weer. Uiteraard vermelden we weer via de BouwApp als de werkzaamheden weer worden opgestart.

Hulp en contact Busbaan Dichterswijk

Telefoon

14 030

E-mail

busbaandichterswijk@utrecht.nl