Openbaar vervoer Busbaan Transwijk

Artist impression busbaan Transwijk

Utrecht werkt aan de vrije busbaan Transwijk. De busbaan Transwijk wordt onderdeel van een busbaan die loopt van Utrecht Centraal, via Papendorp naar Vleuten. De gemeente Utrecht legt hiervoor een vrije busbaan door Transwijk en Kanaleneiland aan.

Onderdeel van de busbaan zijn 2 onderdoorgangen: één onder het 5 Meiplein en één onder het Anne Frankplein. We verwachten dat de busbaan uiterlijk eind 2019 klaar is. Bekijk het voorlopig ontwerp (pdf, 4,1 MB) en de afbeelding met informatie (pdf, 4 MB).

Of bekijk de versie met audiodescriptie

Alle video's over de aanleg van de busbaan

Planning werkzaamheden

Aanleg busbaan (oktober 2017- oktober 2019)

De busbaan zelf leggen we aan in de periode vanaf oktober 2017 tot oktober 2019:

  • aanleggen van de onderdoorgangen bij het 5 Meiplein en het Anne Frankplein
  • opnieuw inrichten van onder andere de kruispunten bij de Marco Pololaan/ Churchilllaan en Lomanlaan/ Koningin Wilhelminalaan
  • aanpassen van voetgangers- en fietspaden en autowegen langs de busbaan.

Werkzaamheden Anne Frankplein en 5 Meiplein

We vernieuwen het Anne Frankplein en het 5 Meiplein. De werkzaamheden zijn:

  • werkzaamheden met kabels en leidingen
  • plaatsen van damwanden voor de twee onderdoorgangen voor de bus
  • ombouwen van de verkeerspleinen Anne Frankplein en 5 Meiplein naar nieuwe kruispunten

De werkzaamheden veroorzaken ernstige overlast voor het verkeer op deze 2 pleinen en aangrenzende wegen. De werkzaamheden aan het Anne Frankplein zijn inmiddels klaar. De werkzaamheden op het 5 Meiplein duren nog tot begin 2019. 

Lees meer over de werkzaamheden en de overlast op en rond het Anne Frankplein en het 5 Meiplein

Overlast

De aannemer werkt normaal op werkdagen tussen 7.00 en 19.00 uur. Op de meeste dagen kunt u werkgeluid horen tijdens de werkzaamheden. Bij uitzondering kan de aannemer ’s nachts of in het weekend werken. Dit gebeurt alleen als het niet anders kan (als er bijvoorbeeld dicht op de trambaan gewerkt moet worden). Als er in de nachten of weekenden lawaai verwacht wordt, dan krijgen omwonenden hierover informatie.

Lees meer over mogelijke overlast

Bomen

Om ruimte te maken voor de busbaan zijn er 127 bomen verplant. We verplanten zoveel als mogelijk binnen hetzelfde gebied. 161 bomen zijn gekapt. Zodra het mogelijk is, planten we nieuwe bomen. Er stonden ongeveer 485 bomen in het gebied. Als de busbaan klaar is staan er ongeveer 500 bomen in het gebied.

Lees meer over het verplaatsen en kappen van bomen

Waarom leggen we de busbaan Transwijk aan?

Met deze busbaan kunnen bussen van Vleuterweide naar Centraal Station (en andersom) makkelijk doorrijden. Dat scheelt reistijd en maakt het gebruik van de bus aantrekkelijk. Aantrekkelijk openbaar vervoer (en fietsen en lopen) is nodig want het aantal inwoners in Utrecht groeit. Daarmee wordt het drukker op de Utrechtse wegen. Openbaar vervoer, fietsen en lopen zijn vervoersvormen die:

  • weinig ruimte in nemen
  • de lucht in de stad zo gezond mogelijk houden.

Redenen voor Gemeente Utrecht en Provincie Utrecht om te investeren in de busbaan.

Wilt u meedenken?

Elke 3 maanden komt de klankbordgroep busbaan Transwijk bij elkaar. De leden praten dan bij over de stand van zaken. Ook is er natuurlijk ruimte voor het stellen van vragen over de voortgang, de voorbereidingen en de werkzaamheden. Wilt u een uitnodiging ontvangen voor de klankbordgroep stuur dan een mail naar busbaantranswijk@utrecht.nl

Hulp en contact

Telefoon

14 030

E-mail

busbaantranswijk@utrecht.nl