Openbaar vervoer Bereikbaarheid tijdens werkzaamheden busbaan Transwijk

De voorbereidingen voor de busbaan zorgen voor ernstige verkeersoverlast. U leest hier over de veranderingen, omleidingen en afsluitingen, en aanpassingen in het openbaar vervoer.

Werkzaamheden op en rond het Anne Frankplein

Maandag 15 mei start de aannemer met het verplaatsen van de kabels en leidingen op en rond het Anne Frankplein. Deze werkzaamheden veroorzaken tot eind oktober 2017 ernstige verkeersoverlast op het plein en op de wegen daar naar toe.

De werkzaamheden op en rond het Anne Frankplein voeren we in verschillende fases uit. Dit betekent dat we per fase steeds aan 1 zijde van het plein werken.

Wat betekenen de werkzaamheden voor het verkeer?

Rijadvies voor de auto

 • ontwijk het Anne Frankplein en de Koningin Wilhelminalaan
 • neem zo mogelijk de ring Utrecht
 • vermijd de spits

Advies omleidingsroutes

 • Autoverkeer vanaf de A12 en Hoograven / Lunetten met bestemming Jaarbeurs / centrum:
  vanaf het Europlein omrijden via het 5 Meiplein en de Weg der Verenigde Naties (omleidingsroute D)
 • Verkeer vanaf de oostzijde van het Centrum met bestemming A2: omrijden via de Croeselaan, Van Zijstweg, Overste den Oudenlaan en Weg der Verenigde Naties (omleidingsroute A)
 • Verkeer vanaf de oostzijde van het centrum en de Croeselaan met bestemming A12:
  omrijden via de Rijnlaan naar het Europaplein. Op het Europaplein kunt u een vervolgroute kiezen (omleidingsroute T)
 • Verkeer vanaf Papendorp in de richting van de westzijde van het centrum:
  omrijden via het 5 Meiplein, de Beneluxlaan en de Weg der Verenigde Naties (omleidingsroute B)

Kaart met omleidingen per letter

Fiets en voetgangers

Het Anne Frankplein blijft in gebruik voor fietsers en voetgangers. Op de planning staan geen grote omleidingen voor fietsers en voetgangers. Wel verplaatsen we voor de veiligheid tijdelijk een aantal oversteekplaatsen.

Openbaar vervoer

Tijdens een groot deel van de werkzaamheden blijven bussen op en rond het Anne Frankplein rijden. In de periode dat de Koningin Wilhelminalaan tussen Anne Frankplein en Balijeburg is afgesloten (begin juli) nemen bussen op dit deel van het traject een andere route. De bushalte op de Koningin Wilhelminalaan nabij het Anne Frankplein is in die periode buiten gebruik. De bushalte op de Europalaan blijft dan wel in gebruik.

Werkzaamheden Overste den Oudenlaan

In maart en april werken aannemers aan de warmte-distributie- en waterleiding ter hoogte van de woningen 52-58 en het pand van Mitros aan de Koningin Wilhelminalaan 9. Zij werken in opdracht van Eneco en Vitens.

Omleidingen

Tijdens de werkzaamheden is de inrit van de Overste den Oudenlaan naar de parallelweg aan de oostzijde van de Overste den Oudenlaan afgesloten. Er zijn omleidingen voor:

 • gemotoriseerd verkeer via de Kanaalweg
 • fietsers en voetgangers via oostzijde van de Overste den Oudenlaan

Bewoners en bedrijven in de buurt hebben hierover een wijkbericht ontvangen.

Werkzaamheden na 1 mei 2017

We verwachten dat de voorbereidende werkzaamheden tot en met september 2017 duren. Na 1 mei verschuift het zwaartepunt van de voorbereidende werkzaamheden in de richting van het Anne Frankplein en de Overste den Oudenlaan. De gemeente informeert u als dat nodig is over wijzigingen.
Als de voorbereidingen klaar zijn dan kan de aanleg van de nieuwe busbaan vanaf oktober 2017 beginnen. De busbaan moet eind 2019 klaar zijn. Tot die tijd zal er regelmatig sprake zijn van flinke verkeersoverlast en overlast voor omwonenden in de vorm van bijvoorbeeld geluidsoverlast. De belangrijkste werkzaamheden in de periode tot eind 2019 zijn:

 • De kruispunten bij de Marco Pololaan/ Churchilllaan en Lomanlaan/ Koningin Wilhelminalaan krijgen een nieuwe inrichting.
 • Voetgangers- en fietspaden en autowegen langs de busbaan passen we aan.
 • We gaan dan de onderdoorgangen onder het 5 Meiplein en het Anne Frankplein aanleggen.

Hulp en contact

Telefoon

14 030

E-mail

busbaantranswijk@utrecht.nl