Openbaar vervoer Kappen en verplaatsen van bomen busbaan Transwijk

De gemeente heeft met de Nationale Bomenbank (een bedrijf dat is gespecialiseerd in bomen) een plan gemaakt voor alle bomen die bij en rond de busbaan Transwijk staan. Bomen zijn belangrijk voor een prettige en gezonde stad. De gemeente verplaatst en kapt alleen als dat echt moet.

Waarom worden sommige bomen gekapt en andere verplaatst?

Dat is afhankelijk van de levensvatbaarheid van een boom bij het verplanten. Als een boom bij verplanting overlevingskansen heeft dan wordt er voor gekozen om te boom te verplanten in plaats van te kappen.

Wat gebeurt er met de gekapte bomen?

Een deel van de bomen gaan naar de stichtingen Tafelboom en Bouwloods. Tafelboom is een stichting die van de bomen duurzame tafels maakt voor Utrechters. Bouwloods is een sociale werkplaats die mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een werkervaringsplaats geeft. De rest van de bomen worden op normale manier verwerkt, dat betekent dat ze versnipperd worden en gebruikt als brandstof in biomassacentrales.

Zijn er geen broedende vogels in de bomen?

Bij het kappen en verplanten van bomen is rekening gehouden met broedende vogels. De werkzaamheden zijn uitgevoerd buiten het broedseizoen en alle bomen zijn van tevoren bekeken door een ecoloog om zeker te weten dat er geen vogels in broedden.

Hulp en contact

Telefoon

14 030

E-mail

busbaantranswijk@utrecht.nl

Uw mening