Openbaar vervoer Kappen en verplaatsen van bomen busbaan Transwijk

De gemeente heeft met de Nationale Bomenbank (een bedrijf dat is gespecialiseerd in bomen) een plan gemaakt voor alle bomen die bij en rond de busbaan Transwijk staan. Bomen zijn belangrijk voor een prettige en gezonde stad. De gemeente verplaatst en kapt alleen als dat echt moet.

Waarom worden sommige bomen gekapt en andere verplaatst?

Dat is afhankelijk van de levensvatbaarheid van een boom bij het verplanten. Als een boom bij verplanting overlevingskansen heeft dan wordt er voor gekozen om te boom te verplanten in plaats van te kappen.

Wat gebeurt er met de gekapte bomen?

Een deel van de bomen gaan naar de stichtingen Tafelboom en Bouwloods. Tafelboom is een stichting die van de bomen duurzame tafels maakt voor Utrechters. Bouwloods is een sociale werkplaats die mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een werkervaringsplaats geeft. De rest van de bomen worden op normale manier verwerkt, dat betekent dat ze versnipperd worden en gebruikt als brandstof in biomassacentrales.

Is het schadelijk voor het broeden/vogels?

Tijdens het kappen en verplanten van bomen wordt er rekening gehouden met broedende vogels. De werkzaamheden worden uitgevoerd buiten het broedseizoen en alle bomen worden van tevoren bekeken door een ecoloog om zeker te weten dat er geen vogels in broeden.

Kunnen er bij het kappen gevaarlijke situaties ontstaan voor passanten?

Gevaren voor passanten worden voorkomen door tijdens het kappen fiets- en voetpaden kort af te zetten. Ook zijn er verkeersbegeleiders bij de werkzaamheden die passanten er alleen langs laten als de situatie veilig is.

Hulp en contact

Telefoon

14 030

E-mail

busbaantranswijk@utrecht.nl