Openbaar vervoer Overlast werkzaamheden busbaan Transwijk

We zijn begonnen met het werken aan de busbaan Transwijk. De aannemer werkt normaal op werkdagen tussen 7.00 en 19.00 uur. Volgens planning is het werk uiterlijk eind 2019 klaar. Tijdens de werkzaamheden is er overlast.

Geluid

De meeste dagen zal er werkgeluid te horen zijn tijdens de werkzaamheden. Bij uitzondering is het mogelijk dat er in de nacht of in het weekend wordt gewerkt. Dit gebeurt alleen als het niet anders kan (als er bijvoorbeeld dicht op de trambaan gewerkt moet worden).

Wat doet de gemeente om overlast tegen te gaan?

Verkeersoverlast

In de hele periode totdat de busbaan klaar is, zal er vaak sprake zijn van verkeersoverlast voor auto’s, fietsers en voetgangers. De aannemer zorgt er voor dat op straat de afsluitingen en omleidingen zo goed mogelijk worden aangegeven. Als het nodig is zetten we verkeersregelaars in.

Stof en modder

Bij werkzaamheden waar veel stof bij vrij kan komen wordt er een sproeiwagen ingezet om stofhinder zoveel mogelijk te voorkomen. De aannemer veegt als dat nodig is dagelijks wegen en paden voor voetgangers en fietsers als daar modder op ligt.

Vrachtverkeer

Bij graafwerkzaamheden of bij het storten van beton, is er voor kortere tijd veel vrachtverkeer. Dit verkeer maakt zoveel mogelijk gebruik van de grote wegen (Beneluxlaan, Koningin Wilhelminalaan, Europalaan, etc.).

Bereikbaarheid voor ambulance, huisarts en brandweer

Ambulances, huisartsen en brandweer kunnen, indien nodig, snel bij de woningen komen. Tijdens de werkzaamheden blijven alle woningen en bedrijven bereikbaar. Als er bij uitzondering tijdelijk een weg afgesloten moet worden dan zorgt de aannemer dat er een alternatieve route beschikbaar is en dan worden hulpdiensten daar tijdig over geïnformeerd.

Bereikbaarheid woning/winkel

Alle woningen en winkels blijven altijd bereikbaar tijdens de uitvoering. Wanneer uw woning of winkel tijdelijk moeilijker bereikbaar is, wordt u daar tijdig over geïnformeerd.

Hulp en contact

Telefoon

14 030

E-mail

busbaantranswijk@utrecht.nl