Openbaar vervoer Werkzaamheden Koningin Wilhelminalaan

Op de parallelweg Koningin Wilhelminalaan vernieuwen we de straat en het trottoir. Daarnaast vernieuwen we op de hoofdrijbaan Koningin Wilhelminalaan de rijbaan gedeeltelijk. Ook leggen we 2 nieuwe fietspaden aan.

Wanneer vinden deze werkzaamheden plaats?

De werkzaamheden starten maandag 19 maart 2018 en zijn naar verwachting eind mei 2018 klaar. BAM Infra werkt overdag (07:00 - 19:00 uur) op doordeweekse dagen (maandag t/m vrijdag). Bij uitloop mogen we op zaterdag werken. Het werk voeren we in 2 fasen uit:

  • Fase A duurt ongeveer 4 weken. Vanaf 19 maart en volgens planning tot half april.
  • Fase B duurt ongeveer 4 weken. Vanaf half april en volgens planning tot eind mei.

Welke overlast kunt u verwachten?

De werkzaamheden kunnen geluidsoverlast geven en overlast voor het (auto)verkeer. Hieronder worden de gevolgen puntsgewijs per verkeersdeelnemer beschreven.

Overlast voor voetgangers

Voor voetgangers is er weinig overlast. Voetgangers kunnen altijd om het werk heen lopen.

Hinder voor fietsers

We leggen tijdelijke fietsroutes aan, zodat fietsers weinig overlast van het werk hebben. Alleen in fase A hebben fietsers te maken met een omleiding. Deze omleiding geldt alleen voor fietsers die vanaf de hoofdentree van Mitros naar de Kanaalweg willen en andersom. De omleiding geven we aan met gele borden en gaat via de zuidkant van de Koningin Wilhelminalaan en het tunneltje onder de Balijebrug.

Overlast voor auto’s

Voor het doorgaande autoverkeer is er weinig overlast . De doorgaande rijrichtingen blijven beschikbaar. De rijstrook voor (lijn)bussen vervalt tijdelijk, waardoor auto’s en bussen op dezelfde rijstrook rijden tussen het Anne Frankplein en de Balijebrug.

Bestemmingsverkeer

Bestemmingsverkeer wordt omgeleid via een route over de Kanaalweg. Deze omleiding geldt specifiek voor de bedrijven en woningen aan de oostzijde (onder andere Koningin Wilhelminalaan 1 t/m 5 en Kanaalweg 58). De omleiding wordt aangegeven met gele borden en loopt via de Overste den Oudenlaan – Doctor M.A. Tellegenlaan – Kanaalweg. De woningen aan de parallelweg Overste Den Oudenlaan 52 t/m 58 en het parkeerdek van Mitros blijven bereikbaar via de afslag aan de Overste Den Oudenlaan.

Mindervalideparkeerplaats

Momenteel zijn er 3 mindervalideparkeerplaatsen nabij Mitros. In afstemming met de betreffende organisaties is besloten om tijdelijk 1 mindervalideparkeerplaats te behouden. Deze parkeerplaats plaatsen we nabij de entree van Mitros. De bushalte Balijebrug blijft in gebruik, maar wordt tijdelijk iets verplaatst (zie afbeelding, oranje vlakken).

Nood- en hulpdiensten

Het werk is vooraf afgestemd met de nood- en hulpdiensten. Alle gebouwen blijven bereikbaar voor nood- en hulpdiensten in geval van noodsituaties.