Openbaar vervoer Investering in openbaar vervoer

Het Rijk, de provincie, de gemeente Utrecht en verschillende gemeenten in de regio gaan samen maatregelen ter waarde van 500 miljoen investeren in verbeteringen van het openbaar vervoer. Daarnaast gaat er geld naar het beter bereikbaar maken van de geplande 9.000 woningen in de stad. De maatregelen vormen de eerste 3 onderdelen van een OV-ring om Utrecht. De afspraken zijn gemaakt tijdens een bestuurlijk overleg tussen Rijk en regio op 20 november 2019.

Station Lunetten-Koningsweg

Het eerste onderdeel is station Lunetten-Koningsweg: een combinatie van het bestaande station Utrecht Lunetten en een nog te bouwen station bij de Koningsweg. Dit station heeft de potentie om na Utrecht Centraal het grootste station van Utrecht te worden en daarmee Utrecht Centraal flink te ontlasten.

Snelle OV-verbinding

Het tweede onderdeel is de aanleg van een nieuwe, snelle OV-verbinding (een snelbus of tramlijn) tussen Leidsche Rijn en Utrecht Science Park via Westraven en station Lunetten-Koningsweg.

Verbeterde bereikbaarheid Utrecht Zuidwest

Het derde onderdeel is een verbeterde bereikbaarheid van nieuwe woonlocaties in Utrecht Zuidwest (waaronder de Merwedekanaalzone) en Nieuwegein.

Hoe gaat het nu verder?

De maatregelen en de precieze routes van de OV-verbindingen moeten nog helemaal uitgewerkt worden. Dat gebeurt in de komende 2 jaar. Bij de uitwerking betrekken we omwonenden en belanghebbenden. Na de verkenning kan de uitvoering starten. Het doel is om de genoemde maatregelen voor 2030 te realiseren.

Lees meer over het samenwerkingsverband U Ned en de afspraken tussen Rijk en regio.

Hulp en contact Openbaar vervoer

Telefoon

14 030

E-mail

verkeer.en.vervoer@utrecht.nl