Verkeer School Chance, Europees project voor duurzaam vervoer

School Chance is een Europees project. Dit project wil het aantal autoritten van en naar school verminderen, zodat er minder uitstoot van koolstofdioxide is. Het gaat hier vooral om doelgroepen waar fietsen niet vanzelfsprekend is. De gemeente Utrecht loopt voor op dit gebied, maar leert ook veel van de kennis van andere landen.

Leerdoelen gemeente Utrecht

 • komen tot een goede mix aan maatregelen die ook aansluiten op de wensen van scholen.
 • beter samenwerken met belanghebbenden en scholen.
 • leren van de voorbeelden uit de praktijk

Lees meer over het project School Chance

Samenwerking in Europa

Interreg Europe is een Europese samenwerking. Een van de doelen is het bevorderen van een economie met een lage koolstofdioxide-uitstoot. Het project School Chance richt zich op het verminderen van de koolstofdioxide-uitstoot van autoverkeer van en naar scholen. Met 8 partners uit Spanje, Italië, Oostenrijk, Zweden, Polen, Roemenië en Nederland werken we samen. Het project duurt van januari 2017 tot en met december 2020. Het bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Samenwerken met belanghebbenden zoals scholen, Veilig Verkeer Nederland en de Fietsersbond. Maar ook tussen overheden onderling. Denk aan provincie Utrecht, gemeente Utrecht, Goedopweg.
 • Uitwisselen van goede praktijkvoorbeelden tussen de Europese partners.
 • Enquêteonderzoek onder de doelgroep om meer grip te krijgen op het reisgedrag en de gemaakte keuzes daarbij.
 • Opstellen van een actieplan voor verkeer van en naar school en een financieel plan voor de duurzame oplossingen uit het actieplan.

Lees meer over het Interreg Europe

Goede praktijkvoorbeelden

In gemeente Utrecht/Nederland

Bij Europese partners

 • Manager Schoolmobiliteit in Reggio Emilia, Italië. Een leerkracht van een school vervult de rol van de mobiliteitsmanager. Deze leerkracht is voor zowel de gemeente als voor iedereen binnen de school (kinderen, ouders en werknemers) dé contactpersoon. Samen met andere mobiliteitsmanagers wordt een groep gevormd. Binnen deze groep leert men van elkaar en volgt men trainingen op het gebied van schoolmobiliteit. Ook wordt de groep ingezet bij promotie van activiteiten zoals de Fietstrein, de Verkeersslang én Loop- en Fietswedstrijden.
 • Winterfietsen in Gävle, Zweden. Mensen in Gävle, het noorden van Zweden, worden opgeroepen zich als Winterfietser op te geven. Deze Winterfietsers ondertekenen een contract en krijgen hiervoor een winterpakket. Hierin zitten handschoenen, winterbanden voor de fiets en zadelwarmers. Allemaal op ervoor te zorgen dat er 3 keer per week naar school wordt gefietst. Bij de evaluatie van het Winterfietsen blijkt dat deze fietsers trouw blijven fietsen, ook na de campagne.
 • Mei Fietsmaand in Gdansk, Polen. Kinderen en ouders wordt gevraagd zo vaak mogelijk op de fiets te komen in de maand mei. Elke keer als kinderen op de fiets naar school komen, ontvangen zij zelf 2 stickers. Eén voor zichzelf en 1 voor de klas. Die plakken zij in hun Fietspaspoort en op de klassenposter. Daarmee kunnen zij prijzen winnen als zij het meest gefietst hebben.

Acties uit 2019

 • Workshop ‘Afsluiten van straat’, met betrokkenen van een basisschool.Samen met leden van het schoolbestuur, de kinderopvang, ouders en bewoners uit de omgeving is er over deze maatregel gesproken. Het resultaat van de avond is dat er een goed beeld is van wat er allemaal moet gebeuren en gedacht moet worden.
 • Onderzoek naar de maatregelen van School Chance in gemeente Utrecht. In 2019 is een onderzoek gedaan naar het aanstellen van een ‘Mobiliteitsmanager’ (bij wie scholen terecht kunnen voor de thema’s mobiliteit en Verkeersveiligheid), het aanbieden van projecten op dit terrein aan scholen, en het pilotproject ‘Afsluiten van de toegangsweg naar school voor auto’s tijdens haal- en brengtijden’.
 • Bijeenkomst met geïnteresseerden. In 2019 zijn mensen die geïnteresseerd zijn in de maatregelen van School Chance regelmatig op de hoogte gehouden van de ideeën en vorderingen. Op 31 januari 2019 vond de eerste ‘Local Stakeholder Group’ plaats, in het najaar de tweede.

Hulp en contact Verkeer en vervoer

Telefoon

14 030

E-mail

verkeer.en.vervoer@utrecht.nl