Veranderingen stationsgebied

In het stationsgebied is de provincie Utrecht bezig om de tramlijnen Nieuwegein en IJsselstein te verbinden met de tramlijn naar Utrecht Science Park. Om de verbinding van de tramlijn mogelijk te maken, passen we de openbare ruimte in het stationsgebied aan. Taxi’s moeten anders rijden in het gebied rond Utrecht Centraal.

Lees meer over de werkzaamheden aan de tramlijnen

Hoe is de situatie nu?

Tussen de tramhaltes Utrecht Centraal Jaarbeursplein en Utrecht Centraal Centrumzijde ligt een trambaan die is aangelegd bij het bouwen van Tram 22 (Uithoflijn) (zie kaart 1). Op sommige delen van deze trambaan rijden naast bussen ook taxi’s die een ontheffing of het TaxiKeurmerk hebben. Alleen mag dat niet op busbanen gecombineerd met trambanen. We hebben in overleg met vertegenwoordigers van de taxibranche afgesproken dat taxi’s hier tot nu toe mochten rijden. Dit mag tot er daadwerkelijk trams met passagiers gaan rijden in juli 2022.
Vanaf maart rijden de trams proefritten om alle trambestuurders en de verkeersleiding te laten wennen aan deze nieuwe route. Deze proefritten zijn vooral in het weekend.

Wat verandert er voor taxichauffeurs en wanneer?

De veranderingen in de openbare ruimte gebeuren in 3 stappen. We zijn nu bij stap 3:

Stap 3

Alleen vanuit de Binnenstad rijden door de Leidseveertunnel.
Vanuit het Westplein rijden door de Daalsetunnel.

 • Wat?
  • In de Leidseveertunnel liggen de busbaan en trambaan naast elkaar. Maar het is zo smal dat bussen en trams elkaar niet kunnen en mogen inhalen. Ook ander verkeer in de Leidseveertunnel mag de trams niet inhalen.
  • Het oude besluit was dat taxi’s niet door de Leidseveertunnel mogen rijden wanneer er trams gaan rijden. Samen met de Provincie Utrecht is opnieuw gekeken naar dat oude besluit en is een nieuw besluit genomen.
  • Verandering taxiroutes: Ja.
   • Taxi’s mogen alleen vanuit de Binnenstad door de Leidseveertunnel rijden. Dit mag als taxi’s maximaal 30 kilometer per uur rijden en trams niet inhalen. Taxi’s mogen vanuit het Westplein niet door de Leidseveertunnel rijden, maar door de Daalsetunnel.  
 • Waarom?
  • Het is in de Leidseveertunnel gevaarlijk als er taxi’s doorheen rijden op het moment dat hier veel trams gaan rijden. Daarnaast is dit voor bussen en trams de belangrijkste verbinding tussen beide kanten van het station. Een ongeluk in de tunnel zou het openbaar vervoer in het hele centrum kunnen verstoren.
  • Er mag om 2 redenen wel vanuit de Binnenstad door de Leidseveertunnel gereden worden en niet in de andere richting:
   1. Vanuit de Binnenstad rijden taxi’s alleen naast de trambaan en kruisen deze niet. Omdat de tunnel te smal is kunnen tram, bus en taxi niet naast elkaar rijden. Inhalen mag daarom niet en het is ook gevaarlijk. In de andere richting zorgt het kruisen van de trambaan voor te veel veiligheidsrisico’s.
   2. Door toe te staan om vanuit de Binnenstad door de Leidseveertunnel te mogen rijden voorkomen we een gevaarlijke situatie op de Vredenburgknoop. Een verbod betekent namelijk dat taxi’s hier verplicht rechtsaf richting Paardenveld moeten. Rechts afslaan levert gevaarlijke situaties op met fietsers en voetgangers die hier op hetzelfde moment groen licht hebben om over te steken. Daarom staan we vanuit de Binnenstad rijden door de Leidseveertunnel wel toe.
 • Wanneer?
  • Begin: in maart 2022 start het proefrijden met trams in de weekenden. Op de weekenddagen dat trams rijden mogen taxi’s in 1 richting niet door de tunnel.

   Vanaf juli 2022 gaan trams elke dag rijden. Taxi’s mogen vanuit Westplein richting de binnenstad niet meer door de Leidseveertunnel, maar wel door de Daalstunnel.

Hulp en contact Taxi

Telefoon

14 030

E-mail 

taxi@utrecht.nl