Verkeersprojecten Alexander de Grotelaan: opnieuw inrichten

We richten de Alexander de Grotelaan opnieuw in. Er komt meer groen. De laan wordt eenrichtingsverkeer.

Wat gaat er gebeuren?

Aan de Alexander de Grotelaan worden de volgende vernieuwingen uitgevoerd:

  • vernieuwen van de bestrating
  • aanleggen nieuwe speelplaatsen
  • aanleggen van meer groen, er komen ook meer bomen
  • instellen van eenrichtingsverkeer
  • vervangen van oude gas- en elektriciteitsleidingen
  • vernieuwen rioolaansluitingen

Bekijk het ontwerp van de herinrichting (pdf, 1,9 MB)

Paar uur geen gas en elektriciteit

Gas en elektriciteit worden per woning een paar uur afgesloten om de leiding te kunnen vernieuwen. U krijgt een paar dagen van te voren een brief van Stedin. Hierin staat wanneer het precies gebeurt en hoelang dit duurt. Stedin beheert de gas- en elektriciteitsleidingen. In de planning hieronder kunt u alvast kijken wanneer uw adres ongeveer aan de beurt is.

Woningen blijven bereikbaar

Al het werk wordt in fases uitgevoerd, zodat de straat en de woningen altijd bereikbaar blijven. Er zullen tijdelijk minder parkeerplaatsen beschikbaar zijn. U kunt elders in de wijk parkeren. We vragen uw begrip hiervoor. In maart en april is de meeste overlast: dan wordt er aan de straat én de leidingen tegelijk gewerkt.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
januari-mei 2019vervangen gas- en elektriciteitsleidingen
(zie hieronder voor gedetailleerde planning)
maart-juni 2019herinrichten straat
(zie hieronder voor gedetailleerde planning)
juli 2019werkzaamheden klaar
najaar 2019planten van bomen en ander groen

De werkzaamheden kunnen een paar weken uitlopen.

Bekijk de plattegrond met fasering van de werkzaamheden (pdf, 363 kB)

Planning vervangen gas- en elektriciteitsleidingen
WanneerWaar
half januari (fase 1)bij huisnummers 1-77 (oneven)
eind januari (fase 2)bij huisnummers 79-137 (oneven)
eind januari - begin februari (fase 3) bij kruispunt met Hannolaan
begin februari (fase 4)bij huisnummers 2-12 (even)
eind februari - begin april (fase 5)bij huisnummers 141-287 (oneven)
half april (fase 6)bij huisnummers 234-244 (even)
Planning herinrichten straat
WanneerWaar
maart tot begin april (fase 1)aan de kant van de Bontekoelaan
begin april tot half mei (fase 2)bij het kruispunt met de Hannolaan
half mei tot eind juni (fase 3)aan de kant van de Aziëlaan
De werkzaamheden kunnen een paar weken uitlopen.

Hulp en contact wijkbureau Zuidwest

Telefoon

14 030

E-mail

zuidwest@utrecht.nl


Wijkwethouder

Linda Voortman
Kijk wanneer het eerstvolgende wijkspreekuur is

Bezoekadres

Al-Masoedilaan 188, Utrecht

Openingstijden

maandag t/m donderdag 9.00-17.00
vrijdag 9.00-12.00 uur

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht