Verkeersprojecten Amazonedreef: verkeersveiliger inrichten straat

Bewoners vinden de Amazonedreef verkeersonveilig. De brede rijbaan nodigt uit tot hard rijden. Dit zorgt voor onveilige situaties voor voetgangers en fietsers. Daarom gaat de gemeente de Amazonedreef opnieuw inrichten. We verlagen de snelheid op de Amazonedreef en de straten er omheen naar 30 kilometer per uur. Wij verwachten het plan in de 2e helft van 2018 uit te voeren.

Besluit november 2017

Bewoners gaven aan het eens te zijn met verlaging van de snelheid naar 30 km/uur. Wel zijn er zorgen geuit over de versmalling van de weg. Verkeersdeskundigen hebben naar aanleiding van de reacties en input op de avonden gekeken naar alle suggesties. Zij komen tot de conclusie dat de weg zonder versmalling 50 km/uur zou moeten blijven. Met 50 km/uur verbeteren we de verkeersveiligheid onvoldoende. Er is besloten om het 30-km ontwerp verder uit te werken in een gedetailleerd ontwerp, inclusief de versmalling van de weg. Om de snelheid te verminderen worden drempels aangebracht om de 60 meter. Met het ontwerp sluiten we ook aan op de landelijke richtlijnen voor de inrichting van 30 km wegen.

De ontwerpverantwoording (pdf, 4 MB)
Het wijkbericht (pdf, 45 kB), december 2017
De raadsbrief (pdf, 219 kB)
De bijlage (pdf, 756 kB)

Wat gaan we doen?

We hebben een functioneel ontwerp (pdf, 1,2 MB) voor een verkeersveiliger Amazonedreef gemaakt. In dit ontwerp hebben we de wensen van de bewoners opgenomen (voor zover dit mogelijk was). De werkgroep Verkeer van de wijkraad Overvecht heeft naar het ontwerp gekeken. Ook hun opmerkingen hebben we opgenomen (voor zover mogelijk).  

Dit gaat er veranderen:

  • invoeren 30-kilometerzone op de Amazonedreef en in de omgeving (bekijk het kaartje, pdf, 468 kB)
  • minder doorgaand verkeer door aanleg van drempels bij begin Amazonedreef
  • smaller maken rijbaan
  • verplaatsen parkeervakken
  • aanleggen groenstroken

Door deze aanpassingen wordt de Amazonedreef veiliger en groener.

Amazonedreef nu

Tekening van Amazonedreef nu, met in meters aangegeven voetpad, parkeerplekken en rijbaan

Amazonedreef na het opnieuw inrichten

Visualisaties

Huidige situatie
Situatie 30 km inrichting

Resultaten bijeenkomst 4 september

De gemeente en bewoners zijn nog een keer in gesprek gegaan over de maatregelen om hard rijden op de Amazonedreef tegen te gaan. Ook werden de resultaten van de snelheidsmetingen gepresenteerd. De deskundigen van de gemeente denken dat naast drempels ook een versmalling van de weg nodig is. Zo ontstaat er een inrichting die ook veilig blijft. In het verslag leest u de toelichting van de gemeente en de reacties hierop van de aanwezigen. Binnenkort neemt de wethouder een definitief besluit over de maatregelen. Bewoners ontvangen een wijkbericht hierover.

Verslag bijeenkomst 4 september

Presentatie bijeenkomst 4 september
Uitkomsten snelheidsmetingen

Planning

Als we alle reacties hebben verwerkt, wordt het functioneel ontwerp vastgesteld. We maken hierna een definitief ontwerp. Bij dit ontwerp komt een bouwtekening met een beschrijving.

Wilt u op de hoogte blijven?

Over het definitief ontwerp en de planning krijgt u een wijkbericht. We houden u tussentijds op de hoogte via e-mail en deze pagina.

Wilt u via e-mail op de hoogte worden gehouden? Geef dan uw e-mailadres door via amazonedreef@utrecht.nl.

Hulp en contact

E-mail
amazonedreef@utrecht.nl

Telefoon
14 030