Verkeersprojecten Amazonedreef verkeersveiliger maken

Fase project
In uitvoering

Afgerond
December 2019

De nieuwe inrichting van de Amazonedreef en de Marowijnedreef is bijna klaar. Het gaat om het deel van de Amazonedreef tussen beide aansluitingen met de Japuradreef en de Marowijnedreef. De brede rijbaan nodigde uit tot hard rijden. Door de straat anders in te richten, willen we deze verkeersveiliger maken voor voetgangers en fietsers.

Wat moet er nog gebeuren?

In november/december voeren wij de laatste werkzaamheden aan het groen uit. De grasstroken worden, als dat nodig is, opnieuw ingezaaid of bijgezaaid. Ook wordt de beplanting in een aantal perken aangepast.

Wat is er gedaan?

 • 30 kilometer per uur (ook in de straten eromheen)
 • Drempels en verhogingen
 • Smallere rijbaan
 • Beter aangegeven parkeervakken
 • Nieuw asfalt
 • Meer groen en nieuwe bomen

Voorlopig ontwerp

Bovengenoemde maatregelen hebben we begin 2018 uitgewerkt in een voorlopig ontwerp. Wij hebben dit ontwerp besproken met omwonenden en daarna nog aangepast.

Voorlopig Ontwerp en een ontwerpboekje met bijbehorende toelichting (pdf, 5,1 MB)

Definitief ontwerp

De aanpassingen in het voorlopig ontwerp hebben we in het definitief ontwerp verwerkt. In dit definitief ontwerp zijn ook de materialen en details bepaald.

Bekijk het definitief ontwerp (pdf, 2,1 MB)

Bekijk de doorgevoerde aanpassingen en de uitwerkingen (pdf, 94 kB)

Beide documenten kunt u ook bekijken bij wijkbureau Overvecht.

Verkeersonderzoek

In oktober 2018 voor de start van de werkzaamheden hebben we een verkeersonderzoek gedaan. Hierbij werd gemeten hoeveel voertuigen er over de Amazonedreef reden en hoe snel ze reden. In oktober 2019, na afronding van de werkzaamheden aan de rijbaan, is een 2e verkeersonderzoek gedaan.  Als de resultaten hiervan bekend publiceren wij deze.

Bekijk de resultaten van het eerste verkeersonderzoek (pdf, 425 KB)

Planning
WanneerWat
November/december 2019Groen planten

Welke stappen zijn gezet?

 • Oktober 2019: definitieve toplaag parkeervakken Amazonedreef
 • Januari 2019: start werkzaamheden nieuwe inrichting
 • November 2018: uitvoer verkeersonderzoek (pdf, 425 kB). Na de werkzaamheden doen wij opnieuw een verkeersonderzoek.
 • September 2018: definitief ontwerp af
 • 20 juni 2018: inloopbijeenkomst over het voorlopig ontwerp
 • Januari - mei 2018: uitwerking schetsontwerp in een voorlopig ontwerp
 • December 2017: schetsontwerp af
 • Maart - september 2017: bewoners dachten mee over het schetsontwerp

Hulp en contact

E-mail

amazonedreef@utrecht.nl

Telefoon

14 030

Uw mening