Verkeersprojecten Bastionweg: opnieuw inrichten

Fase project
In voorbereiding

Geplande uitvoering
4e kwartaal 2021 / 1e kwartaal 2022

De Bastionweg richten we opnieuw in om het rustiger en verkeersveiliger te maken. Dit is de wens van de bewoners. Op deze weg wordt veel gewandeld en gefietst. Ook gebruiken fietsers en automobilisten het zuidelijk deel van de Bastionweg van en naar de Voordorpsedijk. En fietsers van en naar de wijk Voordorp. Op het noordelijke deel rijdt ook sluipverkeer dat zorgt voor extra drukte.

Wat willen we gaan doen?

  • Van de Bastionweg een fietsstraat maken, waar de auto te gast is, met rood asfalt en een voetpad ernaast. Dit maakt het voor fietsers en voetgangers veiliger en prettiger om de Bastionweg te gebruiken.
  • Verlagen van de maximumsnelheid op de Bastionweg van 50 naar 30 kilometer per uur.
  • Een knip in de weg maken aan de noordkant van de Bastionweg, vlak voor de aansluiting met de Einthovendreef Zuid. De weg kan dan niet meer worden gebruikt als sluiproute.
  • De voorrangsregeling op het kruispunt naast de spoorwegovergang aanpassen, verkeer van en naar de Voordorpsedijk krijgt voorrang.
  • De inrichting van het kruispunt een beetje aanpassen.

We combineren deze werkzaamheden met het groot onderhoud aan de Bastionweg.

Planning
WanneerWat
Zomer / najaar 2021

Verwerken reacties, uitwerken plan en voorbereiden
werkzaamheden

4e kwartaal 2021 of 1e kwartaal 2022Opnieuw inrichten als fietsstraat en verdere werkzaamheden

Wat is er al gebeurd?

  • 2019: we voerden analyse uit van de verkeersveiligheidssituatie op de Bastionweg. En ook metingen van de hoeveelheden gemotoriseerd verkeer op de Bastionweg en de snelheid van dit verkeer.

Hulp en contact Bastionweg

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.30 uur