Verkeersprojecten Bastionweg: opnieuw inrichten

Fase project
In uitvoering

Geplande uitvoering
7 februari 2020 - 10 augustus 2022

De Bastionweg richten we opnieuw in als fietsstraat (met auto te gast) om het rustiger en verkeersveiliger te maken. Dit is de wens van de bewoners. Op deze weg wordt veel gewandeld en gefietst.

Wat gaan we doen?

 • We maken van de Bastionweg een fietsstraat, waar de auto te gast is, met rood asfalt en een voetpad ernaast. Dit maakt het voor fietsers en voetgangers veiliger en prettiger om de Bastionweg te gebruiken.
 • We verlagen de maximumsnelheid op de Bastionweg van 50 naar 30 kilometer per uur.
 • We passen de voorrangsregeling op het kruispunt naast de spoorwegovergang aan. Verkeer van en naar de Voordorpsedijk krijgt voorrang.
 • We plaatsen extra verkeersdrempels.
 • We passen de inrichting van het kruising van de Bastionweg met de Einthovendreef Zuid een beetje aan.

Onderzoek afsluiting Einthovendreef

We onderzochten of we de Bastionweg vlak voor de aansluiting met de Einthovendreef kunnen afsluiten voor autoverkeer. Hierbij hebben we ook gekeken naar de verkeersveiligheid op de route voor auto’s vanuit Groenekan via het Robert Kochplein naar de Darwindreef. Op basis van de onderzoeksresultaten besloten we de Bastionweg na het inrichten als fietsstraat niet af te sluiten voor autoverkeer. Door extra drempels zorgen we voor een veilige fietsstraat, waarbij vooral ruimte is voor fietsers en voetgangers. De autorijder is te gast en moet zijn snelheid aanpassen.

Bereikbaarheid en omleidingen

Tussen fase 4 en fase 5 is de Bastionweg open voor het verkeer, dus van 27 mei tot en met 7 augustus. Tijdens de werkzaamheden zijn er omleidingen. Fort Blauwkapel, de Kapelweg en de Voordorpsedijk blijven altijd bereikbaar. Ook zorgen we dat het volkstuinencomplex en de scouting bereikbaar blijven.

Omleiding fietsers

Fietsers leiden we om via koniging Wilhelminaweg, Groenekanseweg en het pad langs de A27 richting Voordorpsedijk.

Omleiding auto's

Auto's leiden we om via Einthovendreef, Eykmanlaan, Kardinaal de Jongweg.

Planning

Wat doen we wanneer?
WanneerWat
8 tot en met 10 augustus 2022Fase 5: Bastionweg bij kruising met Voordorpsedijk. Werkzaamheden uitvoeren tegelijk met die aan het spoor van Prorail. We moeten namelijk dicht op het spoor werken. Dit is veiliger als er geen treinen rijden.

Wat is er al gebeurd?

 • 9 - 26 mei 2022: fase 4 aansluiting van Einthovendreef-Zuid op Bastionweg afgesloten
 • 11 april - 6 mei 2022: fase 3 Kapelweg tussen Darwindreef tot aan Bastionweg
 • 14 maart - 8 april 2022: fase 2 Bastionweg Zuid tussen Kapelweg en Voordorpsedijk
 • 7 februari - 11 maart 2022: fase 1 Bastionweg Noord tot aan Voordorpsedijk
 • Januari 2022: we voerden verkeersveiligheidsonderzoek uit naar autobeweging vanuit Groenekan via Robert Kochplein naar de Darwindreef.
 • Juli 2021: we hebben verkeerstellingen gedaan.
 • 2019: we voerden analyse uit van de verkeersveiligheidssituatie op de Bastionweg. En ook metingen van de hoeveelheden gemotoriseerd verkeer op de Bastionweg en de snelheid van dit verkeer.

Hulp en contact Bastionweg

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.30 uur