Verkeersprojecten Bellamystraat, Weerdsingel-Oostzijde en Valkstraat: werkzaamheden riool

Fase project
In uitvoering

Uitvoering gereed
begin september 2020

We werken aan het riool in de Bellamystraat, deel van de Weerdsingel-Oostzijde en een deel van de Valkstraat. We verwachten begin september klaar te zijn.

Wat doen we?

Het riool in de Bellamystraat, de Weerdsingel-Oostzijde (van huisnummer 16 tot en met 38) en een deel van de Valkstraat (tussen de nieuwe Koekoeksstraat en de Havikstraat) is aan onderhoud toe, daarom gaan we het relinen. We brengen dan een ‘kous’ in de rioolleiding, waardoor deze weer stevig is.

In de Bellamystraat en de Weerdsingel-Oostzijde leggen we ook een apart hemelwaterriool (regenwaterriool) aan. Dat doen we om het vuilwaterriool niet onnodig te belasten.

Planning

We zijn op 20 april met de werkzaamheden begonnen. Het werk zou begin juli klaar zijn. Door verschillende tegenvallers lopen de werkzaamheden uit. De planning is nu dat de werkzaamheden begin september klaar zijn.

Bereikbaarheid

Tijdens het werk sluiten we de straat voor een deel af voor het auto- en fietsverkeer. Hierdoor wordt de parkeerdruk in de omliggende straten hoger. Houd hier rekening mee. De straat is wel bereikbaar voor voetgangers.

Hulp en contact

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.30 uur