Verkeersprojecten Berezinadreef: verbeteren verkeersveiligheid

Fase project
In voorbereiding

Geplande uitvoering
Midden 2022

We willen de Berezinadreef veiliger maken voor voetgangers en fietsers. Hiervoor willen we het autoverkeer afremmen en sluipverkeer tegengaan. Deze straat is pas na 2030 aan de beurt voor een totale herinrichting, maar er is nu al verbetering nodig. Daarom gaan we binnenkort alvast aan de slag met de winnende ideeën uit de prijsvraag 30 km.

Wat gaan we doen?

  • De maximumsnelheid gaat omlaag van 50 naar 30 kilometer per uur.
  • We maken de 4 kruispunten kleiner door vakken met groen toe te voegen. Auto’s en fietsers moeten dan een bocht maken om rechtdoor te rijden. Er komen gras en lage planten in de vakken om zicht op het aankomende verkeer te houden.
  • De kruispunten worden gelijkwaardig: het verkeer van rechts krijgt voorrang.
  • We verplaatsen de parkeerplaatsen naar de weg. Zo is de weg smaller en is het minder verleidelijk om te hard te rijden.
  • We verwijderen de huidige witte markering. Bij de kruispunten komt een nieuwe markering om de auto’s door de bocht heen te leiden.
  • We zijn nog aan het onderzoeken of we het wegdek kunnen vernieuwen.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
winter 2021/begin 2022voorbereiding werkzaamheden
midden 2022werkzaamheden, aankondiging via wijkbericht

Wat is er al gebeurd?

  • April 2020: bekendmaking winnende ideeën prijsvraag 30 km. Daarna is het plan uitgewerkt door bureau BVA samen met gemeente, bewonersgroep Burezina en andere buurtbewoners.
  • Begin 2021: selectie straten Kasaidreef en Berezinadreef om mee te starten. Uitwerking plan tot ontwerp.   
  • September 2021: wijkbericht en uitnodiging online informatieavond via Zoom. Omdat er maar een paar aanmeldingen waren, is de avond niet doorgegaan. We hebben belangstellende bewoners telefonisch uitleg gegeven of via de mail hun vragen beantwoord.
  • Najaar 2021: defitief ontwerp is afgerond.

Hulp en contact Berezinadreef

Telefoon

14 030

E-mail

berezinadreef@utrecht.nl