Verkeersprojecten Bernadottelaan, Bevinlaan en omgeving: schetsen nieuwe inrichting

Wij geven hieronder per straat aan hoe de inrichting ongeveer gaat worden. De schetsen die erbij staan geven een beeld van hoe het er ongeveer uitziet, maar zijn nog niet definitief. We moeten het ontwerp nog verder uitwerken, onder andere aan de hand van reacties van bewoners.

Bekijk de overzichtskaart van het hele project Bernadottelaan, Bevinlaan en omgeving (pdf, 6,7 MB)

Marshalllaan

Het gaat om het gedeelte van de Marshalllaan tussen de Bevinlaan en de Bernadottelaan, huisnummers 145 tot en met 278.

 • Middenberm in de Marshalllaan naar ongeveer 8 meter verbreden.
 • De weg voor gemengd fiets- en autoverkeer van 4.00 meter breed per rijrichting inrichten. Dit geldt ook bij eventuele nieuwe inrichting van andere delen van de Marshalllaan.
 • De stoep aan de kant van de woningen tenminste 2.00 meter breed maken.
 • Haaksparkeren in de buurt van de portiekflats mogelijk.
 • Bomen in de middenberm blijven.
 • Extra bomenrij aan de kant van de woningen tussen de parkeervakken over de hele lengte van de straat. Boomvakken nemen een volledige haaksparkeerplaats in beslag.
 • De overgangszone tussen stoep en woningen(ook wel groene voet genoemd) is tenminste 3 meter breed, de invulling hangt af van het op de begane grond (appartement, fietsenberging of portiekingang).

Bekijk de plattegrond met de nieuwe inrichting voor Marshalllaan (pdf, 289 kB)

Rooseveltlaan

Het gaat om het gedeelte van de Rooseveltlaan tussen de Bevinlaan en de Bernadottelaan, in de buurt van huisnummers 304 tot en met 436.

 • Weg voor gemengd fiets- en autoverkeer in 2 richtingen van 4,80 meter breed. Dit geldt ook bij eventuele nieuwe inrichting van andere delen van de Rooseveltlaan.
 • Stoep aan de kant van de huizen van tenminste 2.00 meter breed.
 • Langsparkeren (2,20 meter breed) in de buurt van de portiekflat. Aan de kanaalzijde blijven de haaksparkeervakken in de parkzone.
 • Bomen van dezelfde soort staan in een doorgaande lijn aan de kant van de portiekflat achter de parkeervakken in een boomvak.
 • Aangrenzende groenstroken en bouwvelden kennen een eigen boomstructuur.
 • De overgangszone (groene voet) tussen straat en gebouwen wordt 4,80 meter breed.

Bekijk de plattegrond met de nieuwe inrichting voor Rooseveltlaan (pdf, 221 kB)

Trumanlaan

Het gaat om het gedeelte van de Trumanlaan tussen de Bevinlaan en de Churchilllaan, in de buurt van huisnummers 295 tot en met 529.

 • Weg voor gemengd fiets- en autoverkeer in 2 richtingen van 4,80 meter breed. Dit geldt ook bij eventuele nieuwe inrichting van andere delen van de Trumanlaan.
 • Weg tussen de Bernadottelaan en Churchilllaan van 5,80 meter in verband met vrachtauto’s en buslijn.
 • Stoep aan de kant van de woningen van tenminste 2 meter breed.
 • Langsparkeren (2,20 meter breed) in de buurt van de portiekflat aan beide kanten van de weg.
 • Bomen van dezelfde soort staan in een doorgaande lijn aan de kant van de portiekflat achter de parkeervakken in een boomvak.
 • Aangrenzende groenstroken en bouwvelden kennen een eigen boomstructuur.
 • De overgangszone (groene voet) tussen gebouw en stoep wordt 4,80 m breed. De diepte overgangszone tussen de Bernadottelaan en Churchillaan (4,60 m) wijzigt niet.

Bekijk de plattegrond met de nieuwe inrichting voor Trumanlaan (pdf,410 kB)

Bernadottelaan

 • Weg voor gemengd fiets- en autoverkeer in 2 richtingen van 4,80 meter breed Rooseveltlaan-Marshalllaan.
 • Weg tussen de Marshalllaan en Beneluxlaan van 5,80 meter breed vanwege de vrachtauto’s en buslijnroutes.
 • Stoep aan de kant van de huizen van tenminste 2 meter breed.
 • Langsparkeren (2,20 meter breed) ter hoogte van de laagbouw aan weerszijden van de weg.
 • Het wegdeel tussen de Trumanlaan en Beneluxlaan wordt aan de noordzijde zoveel mogelijk vrij gehouden van parkeren.
 • Bomen staan/komen in groenstroken  tussen parkeervakken bij de entrees van zijstraten aan weerszijden van de weg.
 • Op de overhoeken, op de koppen van portiekflats, staan bomen in een plantvak om de open hoek extra onder de aandacht te brengen.
 • De bestaande plantsoenen worden groter door de andere indeling van de straat. De plantsoenen worden zoals ze nu zijn weinig benut voor spelen, verblijven en ontmoeten. Aanpassingen gaan we naar aanleiding van de participatie bekijken en meenemen bij de verdere uitwerking van de plannen.

Bekijk de plattegrond met de nieuwe inrichting voor Bernadottelaan (pdf, 580 kB)

Bevinlaan

 • Weg voor gemengd fiets- en autoverkeer in 2 richtingen van 4,80 meter breed. Dit geldt ook bij eventuele nieuwe inrichting van de Peltlaan.
 • Langsparkeren (2,20 meter breed) ter hoogte van de laagbouw in functiestroken aan weerszijden van de rijloper en op niveau van de rijbaan.
 • Bomenrijen van het Peltplantsoen wordt langs de Bevinlaan zoveel mogelijk doorgezet ten westen van de Marshalllaan.
 • Bomen staan/komen in groenstroken tussen parkeervakken bij de entrees van hoven aan weerszijden van de weg.
 • Op de overhoeken, aan de koppen van portiekflats, staan bomen in een plantvak om de open hoek extra onder de aandacht te brengen.
 • Aangrenzende groenstroken kennen een eigen boomstructuur.

Bekijk de plattegrond met de nieuwe inrichting voor Bevinlaan (pdf, 400 kB)

Gasperilaan en Nansenlaan

 • De wegindeling van de Nansenlaan en Gasperilaan blijven ongewijzigd.
 • Er is door nieuwe ordening van parkeerplaatsen plaats voor vergroenen van de entree van de straten bij de Bevinlaan: haaksparkeren bij de entree wordt langsparkeren.
 • De speelpleinen met sportvelden en klimtoestellen in de binnenhoven blijven, ze worden goed gebruikt en gewaardeerd. Aanpassingen gaan we naar aanleiding van de participatie bekijken en meenemen bij de verdere uitwerking van de plannen.
 • De sloop-nieuwbouwvoorstellen voor de Trumanlaan en Rooseveltlaan bevatten een portiekingang aan de binnenhoven waarop de openbare ruimte moet aansluiten. Dit staat met arcering aangegeven op de kaart.
 • De overgangszones tussen de stoep en de portiekflats (groene voet) blijven even breed en de bergingen op de begane grond zijn behouden.
 • Haaksparkeerplaatsen wordt  voorzien van een uitstapstrook. Deze is maximaal 0,6 meter breed, zodat deze niet als parkeerplaats kan worden gezien.

Bekijk de plattegrond met de nieuwe inrichting voor Nansenlaan (pdf, 415 kB)

Bekijk de plattegrond met de nieuwe inrichting voor De Gasperilaan (pdf, 399 kB)

Hulp en contact Bernadottelaan, Bevinlaan en omgeving