Verkeersprojecten Bottensteinweg – Pastoor Ohllaan: verbeteren verkeersveiligheid

Fase project
In voorbereiding

Geplande uitvoering
2e kwartaal 2022

De Bottensteinweg en Pastoor Ohllaan moeten verkeersveiliger worden. Dit vinden de bewoners ook. Ook ouders van de kinderen op de Willibrordschool vragen hierom. Wij onderzoeken welke maatregelen hiervoor nodig zijn.

Wat gaan we mogelijk doen en waarom?

In beide straten is er druk verkeer en ontstaan onveilige situaties, vooral tijdens de ochtendspits. Ook wordt er te hard gereden en hebben we hier te maken met doorgaand verkeer. De afgelopen tijd is onderzocht welke maatregelen we kunnen nemen. Ook de bewoners dachten mee over oplossingen. De mogelijke oplossingen zijn verder uitgewerkt. Er ligt nu een voorstel dat we graag breder aan de buurt willen presenteren.

Het voorstel

 • Aanbrengen van 1 zebrapad in de Bottensteinweg bij de kruising met de Pastoor Ohllaan. Dit zorgt voor een veiliger oversteek voor voetgangers richting de Willibrordschool en omgeving.
 • Verhogen van 2 bestaande en het plaatsen van 2 nieuwe drempels op de Pastoor Ohllaan om de snelheid van het autoverkeer te verminderen
 • Veiliger maken van het kruispunt Bottensteinweg – Pastoor Ohllaan, door bijvoorbeeld:
  • middengeleiders in de bestrating aan te brengen om zo afsnijden van de bocht te voorkomen
  • een drempel plaatsen om de snelheid van het autoverkeer te verminderen
 • Uitbreiden van de schoolzone in de buurt van de Willibrordschool om zo de attentiewaarde te verhogen en de oversteekbaarheid te verbeteren
 • Opruimen van de bushaltevoorzieningen aan beide zijden van de Bottensteinweg om meer ruimte te krijgen op de stoep, nu er geen lijnbus meer rijdt

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
Najaar 2021

Verwerken reacties, uitwerken plan en voorbereiden
werkzaamheden.

2e kwartaal 2022Opnieuw inrichten als fietsstraat en verdere werkzaamheden.

Wat is er al gebeurd?

 • Najaar 2021: verkeerstellingen op de Bottensteinweg en de Pastoor Ohllaan.
 • Eind 2020: aansluiting van de Pastoor Ohllaan op de Hindersteinlaan als uitrit vormgegeven als onderdeel van het toen uitgevoerde groot onderhoud aan de Hindersteinlaan.
 • 2019: onderzoek van de verkeersveiligheidssituatie op de Bottensteinweg en de Pastoor Ohllaan.

Hulp en contact Bottensteinweg - Pastoor Ohllaan