Bottensteinweg – Pastoor Ohllaan: verbeteren verkeersveiligheid

Fase project
In uitvoering

Geplande uitvoering
2023

Op maandag 28 november 2022 zijn we gestart met het verbeteren van de verkeersveiligheid Bottensteinweg en Pastoor Ohllaan.
De asfalteringswerkzaamheden m.b.t. kruispunt Bottensteinweg/Stationsstraat/Wilhelminalaan in week 50 worden uitgesteld naar volgend jaar in verband met de weersinvloeden.

We gaan we doen?

 • Fietsstroken aan beide zijden van de Bottensteinweg. Zo creëren we een veiliger positie voor fietsers op deze weg.
 • Aanbrengen van een zebrapad op de Bottensteinweg. Dit trekt extra aandacht en verbetert de mogelijkheid om over te steken. Zo maken we een veiliger oversteek voor voetgangers richting de Willibrordschool en omgeving.
 • Aanpassen van 2 bestaande drempelplateaus en aanbrengen van 2 nieuwe drempels op de Pastoor Ohllaan om de snelheid van het autoverkeer terug te brengen.
 • Veiliger maken van het kruispunt Bottensteinweg/Pastoor Ohllaan door het aanbrengen van middengeleiders in de bestrating. Dat doen we om afsnijden van de bocht te voorkomen en de snelheid van het autoverkeer terug te brengen.
 • Uitbreiden van de schoolzone ter hoogte van de Willibrordschool. In de buurt van het nieuwe zebrapad plaatsen we rode en gele palen, passen we de bebording aan en brengen we de tekst ‘school’ op de weg aan. Dit vraagt extra aandacht van weggebruikers en verbetert de mogelijkheid om over te steken.
 • Aanpassen van de op- en afritten van het bestaande verkeersplateau op de kruising Stationsstraat/Bottensteinweg.
 • Opruimen van de bushaltevoorziening aan de noordzijde van de Bottensteinweg. Er rijdt hier nu geen lijnbus meer. Zo maken we meer ruimte op de stoep. Deze aanpassingen ziet u ook afgebeeld op de overzichtskaart.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
November en december 2022Opnieuw inrichten als fietsstraat en verdere werkzaamheden.

Wat is er al gebeurd?

 • Najaar 2021:
  • Verkeerstellingen op de Bottensteinweg en de Pastoor Ohllaan.
  • Verwerken reacties, uitwerken plan en voorbereiden werkzaamheden.
 • Eind 2020: aansluiting van de Pastoor Ohllaan op de Hindersteinlaan als uitrit vormgegeven als onderdeel van het toen uitgevoerde groot onderhoud aan de Hindersteinlaan.
 • 2019: onderzoek van de verkeersveiligheidssituatie op de Bottensteinweg en de Pastoor Ohllaan.

Hulp en contact Bottensteinweg - Pastoor Ohllaan