Verkeersprojecten Busbaan Vleuterweide: verkeersveiligheid verbeteren

De gemeente heeft veel aandacht voor de verkeersveiligheid op en rond de busbaan Vleuterweide (Vleuten-De Meern). Er zijn in 2017 en 2018 maatregelen uitgevoerd. Een belangrijke aanpassing is dat er minder oversteekplaatsen voor de auto over de busbaan zijn. Op deze manier komt er ook minder (doorgaand) verkeer langs het winkelcentrum. Hierdoor verbetert de verkeersveiligheid.

Wat gaan we doen?

Parkeersituatie winkelcentrum Vleuterweide

De gemeente laat een extern advies opstellen over de juridische opties voor parkeerterrein P1. Hiermee willen we een zorgvuldige afweging maken, bijvoorbeeld over het plaatsen van een slagboom. Totdat duidelijk is wat de opties precies zijn, wordt er geen parkeersysteem op P1 ingevoerd.

Lees meer over parkeersituatie winkelcentrum Vleuterweide in de raadsbrief van 25 januari 2019

Lees ook de raadsbrief winkelcentrum Vleuterweide van oktober 2018

Onderzoek

Afgelopen zomer onderzocht een extern bureau voor ons of de aanpassingen goed werken. Volgens de externe verkeersexperts blijkt uit het onderzoek dat deze aanpassingen goed werken en dat de verkeerssituatie veilig is. Er zijn wel manieren om de wegen nog beter in te richten.

Verbeteringen

 • Voorrangssituatie bij de slinger op het kruispunt Moersbergen–Zuiderburcht (bij de inrit van P1) verbeteren. Dit doen we met verkeersborden en markering. We doen dit als werkzaamheden rond P1 af zijn.
 • Snelheidsremmende verhoging aanleggen op de Burchtpromenade (ter hoogte van de fietsbrug). We hopen de werkzaamheden in het voorjaar te starten.
 • Onderzoeken of de instellingen van  de verkeerslichten op het kruispunt Moersbergen–Landschapsbaan aangepast kunnen worden. We verwachten dat dit onderzoek binnenkort is afgerond.

We hopen met deze verbeteringen de zorgen die er zijn over de verkeersveiligheid weg te nemen. 
Lees het onderzoeksrapport over de veiligheid busbaan Vleuteweide (pdf, 7,8 MB)

Bekijk de maatregelenkaart Vleuterweide (pdf, 1 MB)

Wat hebben we gedaan?

Aanpassingen naar aanleiding van het onderzoek

 • Betere bewegwijzering (zoals routeborden) aangebracht.
 • Zicht op tegemoetkomend verkeer verbeterd door groen te snoeien.
 • Maatregelen genomen om ongewenst verkeersgedrag tegen te gaan.
 • Verkeerslichten op een aantal plekken anders ingesteld.

Aanpassingen 2017 en 2018

 •  De kruising Moersbergen-Landschapsbaan is aangepast. Bussen en auto’s rijden op het eerste deel van de huidige busbaan op dezelfde baan (tot aan parkeerterrein P1 bij AH). Ook de aansluiting naar parkeerterrein P1 (bij AH) is aangepast.
 • Voor de Burchten is een fietsstraat geworden, waar de auto te gast is.
 • Er is een nieuwe verbinding vanaf de Landschapsbaan naar parkeerterrein Noord (bij Amadeus Lyceum).
 • De verbinding van parkeerterrein P4-Noord op Utrechtse Heuvelrug is afgesloten.
 • Aanbrengen van een keerlus op het einde van Voor de Burchten.
 • Verbeteren van de fiets- en voetgangersoversteek in het verlengde van Noorderburcht.
 • Vertrekkend vrachtverkeer uit het winkelcentrum rijdt voortaan via de busbaan naar de Landschapsbaan en niet via de Utrechtse Heuvelrug.

Voorbereidingen

 • Het college van B en W heeft de ontwerpen op 16 februari 2016 vastgesteld.
 • In augustus en september 2015 konden belanghebbenden reageren op de ontwerpen. De reacties hebben in bepaalde gevallen geleid tot aanpassing.
 • De ontwerpen voor beide delen zijn besproken met een klankbordgroep van bewoners en ondernemers.

Eerdere gemeenteraadsstukken

Alle eerdere raadsbrieven en bijbehorende documenten kunt u vinden op de website van de gemeenteraad.

 

 

Hulp en contact verkeer en vervoer

Telefoon

14 030

E-mail

verkeer.en.vervoer@utrecht.nl