Catharijnesingel Zuid: opnieuw inrichten

Fase project
In uitvoering

Planning
September 2021 - eind 2022

We richten de Catharijnesingel Zuid opnieuw in. Het gaat om het stuk tussen Hoog Catharijne en de Bartholomeusbrug.

Wat gaan we doen?

  • Er komen bomen en meer groen.
  • Het gebied wordt een 30-km zone.
  • Er komt een voetpad langs de singel.
  • Door de steeds heftigere buien kan het riool het water niet altijd meer aan. We vangen het regenwater lokaal op en houden het vast. De rioolbuizen sluiten we aan op de singel.