Cremerstraat en omgeving Herinrichting groen Cremerstraat en omgeving

artist impression parkstrook Cremerstraat

Het groengebied bij de Cremerstraat, Galjoenstraat en het Thomas à Kempisplantsoen wordt vernieuwd. We halen bomen en planten weg om ruimte te maken voor een extra spoor en een nieuwe fietsstraat. Ook verplaatsen we de warmteleidingen. Als dit af is, richten we het gebied opnieuw in met bomen en planten.

Hoeveel groen komt er terug in de wijk?

Er kunnen minder bomen en planten worden teruggeplant. Er is namelijk minder ruimte wanneer het extra spoor klaar is. Ook mogen geen bomen meer worden geplant op de helling naar het spoor en op de plek waar de warmteleiding loopt. Om dit goed te maken, zal ProRail en Eneco extra bomen planten in de wijk. Dit sluit aan bij de plannen uit het Wijkgroenplan West, pdf, 9.6 MB)

Hoe gaat de parkstrook bij de Cremerstraat eruitzien?

artist impression parkstrook gezien vanaf Cremerstraat

De bestaande parkstrook is in Engelse landschapsstijl aangelegd. Bewoners zijn blij met hoe de parkstrook eruit ziet en veel omwonenden maken er graag een wandeling. Daarom willen we de stijl en sfeer van het park zoveel mogelijk bewaren. Dit soort uitgangspunten voor het ontwerp staan in het IPvE en Ontwerp Doorfietsroute en Parkstrook Cremerstraat (pdf, 6,9 MB). In overleg met bewoners is dit Integraal Plan van Eisen (IPvE) de tweede helft van 2016 uitgewerkt tot een ontwerp. Het resultaat hiervan staat in het ontwerp (pdf, 0,9 MB)en de plantoelichting (pdf, 21 MB). Het ontwerp is ook te bekijken in de keet van BAM Infra aan de Radonweg 7 tijdens het inloopspreekuur op donderdagmiddag tussen 13.00 en 15.00 uur.

Lees hier de verslagen van de werkgroepen:

Groene zones Galjoenstraat en Thomas á Kempisplantsoen

De groene zone bij de Galjoenstraat is voor het grootste deel al ingericht. Voor het Thomas á Kempisplantsoen duurt het iets langer voor het ontwerp bekend wordt. Dat heeft te maken met de plannen voor de westelijke stadsboulevard.

Wat is de planning?

We planten de nieuwe bomen in verschillende fasen:

  • Langs de fietsstraat Cremerstraat zijn al nieuwe bomen geplant.
  • Begin 2018: ProRail plant het eerste groen aan in de zone bij het spoor en herstelt de voetpaden.
  • Begin 2018: ProRail vraagt een omgevingsvergunning aan voor het kappen van 3 bomen voor een goede inpassing van de volkstuinen in het ontwerp van buurttuin de Wilgenhof.
  • 2018: Eneco vraagt de omgevingsvergunning aan voor de vernieuwing van de warmteleidingen en voor het kappen van bomen op het leidingtracé.
  • 2019: vernieuwen van de warmteleiding en inrichten van de rest van de parkstrook.
  • De herplant van bomen aan het Thomas à Kempisplantsoen is afhankelijk van de plannen en planning voor de Westelijke Stadsboulevard. Het spoortalud kan naar verwachting eind 2018 worden aangeplant.