Verkeersprojecten De Helling: aanleg hemelwaterriool en vernieuwing straat

Fase project
In uitvoering

Planning
januari-september 2021

We richten de straat de Helling opnieuw in. We maken een een apart riool voor regenwater en leggen de straat opnieuw.

Wat gaan we doen?

  • aanleggen van hemelwaterriool
  • straat opnieuw aanleggen.
  • nieuwe bomen in de straat en plein bij hotel

De bouw van het nieuwe Moxy hotel in de Helling is een goed moment om de straat te vernieuwen en opnieuw in te richten. We leggen steeds meer hemelwaterriolen aan naast het bestaande vuilwaterriool. Het regenwater wordt dan apart opgevangen, zodat het terug de grond in stroomt of naar open water bij grote regenbuien. Dit voorkomt dat redelijk schoon water naar de waterzuivering gaat. Ook voorkomen we zo wateroverlast bij zware regenbuien.

Omleiding en overlast

Tijdens de werkzaamheden kunnen voetgangers gebruik blijven maken van de Helling. Van fase 4 tot en met fase 6 is de Helling afgesloten voor het verkeer. Er zijn dan omleidingen. De gebouwen in Ravenoord en de Helling zijn dan te bereiken via de Briljantlaan, Rotsoord, Heuveloord, Ravenoord en de Helling. Er komen omleidingsborden. Tijdens de omleidingen halen we tijdelijk de fietsparkeerbeugels op kruispunt Helling-Ravenoord weg. Dit is voor een betere doorgang.

Er kunnen lichte trillingen in de bodem zijn en er kan geluid zijn tijdens de werkzaamheden van bijvoorbeeld wagens. Deze vallen allemaal binnen de toegestane standaarden.

Hulp en contact

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.30 uur