Verkeersprojecten Eisenhowerlaan: verbeteren verkeersveiligheid

Fase project
In uitvoering

Geplande uitvoering
Vanaf 12 juli 2021

De gemeente en bewoners willen de Eisenhowerlaan rustiger en verkeersveiliger maken. Samen met bewoners hebben we daarom maatregelen bedacht. We maken een knip in de straat, waar geen autoverkeer langs kan. Later dit jaar komen er meer maatregelen.

Wat doen we en waarom?

In de Eisenhowerlaan is het erg druk. Er is veel doorgaand verkeer en er wordt hard gereden. Daarom hebben we de afgelopen jaren onderzocht welke maatregelen we hier kunnen nemen. Bewoners konden hierover meedenken. 

Aanleg verkeersknip juli 2021

Op maandag 12 en dinsdag 13 juli leggen we een verkeersknip in de Eisenhowerlaan aan. Autoverkeer kan hier niet langs. De maatregel is in overleg met bewoners bedacht om de Eisenhowerlaan verkeersveiliger te maken. De verkeersknip zorgt ervoor dat er geen sluipverkeer meer door de Eisenhowerlaan rijdt.

De knip komt net ten zuiden van de kruising met de Peltlaan. (Brom-)fietsers, voetgangers en nood- en hulpdiensten kunnen wel langs de verkeersknip. De bewoners van de Eisenhowerlaan kunnen met de auto hun woning bereiken.

We verwachten dat het autoverkeer richting Van Heuven Goedhartlaan en 24-Oktoberplein kiest voor wegen als de Beneluxlaan en Churchilllaan. We verwachten dat de Eisenhowerlaan zo rustiger en verkeersveiliger wordt.

Eerst als proef

Het gaat om een proef, de maatregel komt er eerst tijdelijk. We hebben in juni verkeersmetingen uitgevoerd op plekken op de Eisenhowerlaan en de omliggende woonstraten. Na de proefperiode evalueren we de maatregelen samen met betrokken bewoners. Als dan blijkt dat het met de ingreep veiliger is geworden en het in de andere woonstraten niet echt drukker of verkeersonveiliger is geworden, richten we de straat definitief in als een leefbare, autoluwe straat. Dit doet de gemeente bij het geplande groot onderhoud (asfalt en riolering) in de Eisenhowerlaan. De openbare ruimte rond de verkeersknip wordt dan ook opnieuw ingericht. Dit is naar verwachting in 2023.

Wat merkt u van de werkzaamheden?

De werkzaamheden zijn gepland op maandag 12 en dinsdag 13 juli. Vanaf maandagmorgen 12 juli is het vanwege de werkzaamheden niet meer mogelijk voor gemotoriseerd verkeer om de plek van de verkeersknip te passeren. (Brom-)fietsers en voetgangers kunnen er wel langs. Omleidingsborden en een verkeersregelaar wijzen automobilisten de weg.

Andere maatregelen

  • Op de Peltlaan vernieuwen we de bestaande witte schoolmarkering op de straat ter hoogte van de basisschool.
  • Ter hoogte van de school aan de Peltlaan verhogen we de bestaande drempel, zodat automobilisten hier beter hun snelheid aanpassen. De bewoners van de Peltlaan krijgen daarover dit najaar een wijkbericht.

Kaartje van de nieuwe verkeerssituatie

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
12 en 13 juli 2021Aanleggen van tijdelijke verkeersknip Eisenhowerlaan
Zomer 2021Aanbrengen witte schoolmarkering bij basisschool in de Peltlaan
Najaar 2021

Verhogen bestaande verkeersdrempel ter hoogte van de basisschool op de Peltlaan.

Najaar 2021

Opnieuw uitvoeren verkeersmetingen voor evaluatie verkeersknip

2022

Besluit om verkeersknip eventueel definitief te maken

2023

Groot onderhoud (asfalt en riolering) van Eisenhowerlaan. Als de ervaringen van de verkeersknip positief zijn, maken we een definitieve verkeersknip. De omliggende openbare ruimte richten we dan opnieuw in.

Wat is al gebeurd?

  • Begin 2021 is besloten de verkeersknip er in elk geval tijdelijk komt. De reacties tijdens de bijeenkomst van 2 november 2020 gaven namelijk aan dat hier voldoende draagvlak voor is.
  • Op 2 november 2020 was er een online bijeenkomst met bewoners. We presenteerden het uitgewerkte plan voor de verkeersknip. Daarna waren er nog enkele gesprekken met bewoners.
  • In 2019 zijn er 3 informatieavonden geweest. Tijdens de laatste informatieavond in november 2019 hebben bewoners het idee van een verkeersknip naar voren gebracht.

Hulp en contact Eisenhowerlaan