Eisenhowerlaan: verbeteren verkeersveiligheid

Fase project
Klaar

Samen met bewoners wilden we de Eisenhowerlaan rustiger en verkeersveiliger maken. Daarom hebben we maatregelen bedacht. Zo hebben we een knip in de straat gemaakt waar geen autoverkeer langs kan.

Wat doen we en waarom?

In de Eisenhowerlaan is het erg druk. Er is veel doorgaand verkeer en er wordt hard gereden. Daarom hebben we de afgelopen jaren onderzocht welke maatregelen we hier konden nemen. Bewoners konden hierover meedenken. 

Aanleg verkeersknip juli 2021

Op maandag 12 en dinsdag 13 juli hebben we een verkeersknip in de Eisenhowerlaan aangelegd. Autoverkeer kan hier niet langs. De maatregel is in overleg met bewoners bedacht om de Eisenhowerlaan verkeersveiliger te maken. De verkeersknip zorgt ervoor dat er geen sluipverkeer meer door de Eisenhowerlaan rijdt.

De knip is net ten zuiden van de kruising met de Peltlaan gemaakt. (Brom-)fietsers, voetgangers en nood- en hulpdiensten kunnen wel langs de verkeersknip. De bewoners van de Eisenhowerlaan kunnen met de auto hun woning bereiken.

We verwachten dat het autoverkeer richting Van Heuven Goedhartlaan en 24-Oktoberplein kiest voor wegen als de Beneluxlaan en Churchilllaan. We verwachten dat de Eisenhowerlaan zo rustiger en verkeersveiliger wordt.

Eerst als proef

Het gaat om een proef, de maatregel is eerst tijdelijk. We hebben in juni verkeersmetingen uitgevoerd op plekken op de Eisenhowerlaan en de omliggende woonstraten. Na de proefperiode evalueren we de maatregelen samen met betrokken bewoners. Blijkt dat het met de ingreep veiliger is geworden en het in de andere woonstraten niet echt drukker of verkeersonveiliger is geworden? Dan richten we de straat definitief in als een leefbare, autoluwe straat. Dit doen we bij het geplande groot onderhoud (asfalt en riolering) in de Eisenhowerlaan. De openbare ruimte rond de verkeersknip richten we dan ook opnieuw in. Dit is naar verwachting in 2023.

Andere maatregelen

  • Op de Peltlaan hebben we de bestaande witte schoolmarkering op de straat ter hoogte van de basisschool vernieuwd.
  • Ter hoogte van de school aan de Peltlaan verhogen we de bestaande drempel. Hierdoor zullen automobilisten langzamer rijden

Kaartje van de nieuwe verkeerssituatie

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
Voorjaar 2022

Uitvoeren verkeerstellingen.

Najaar 2022

Onderzoek werking verkeersknip en besluit om verkeersknip eventueel definitief te maken.

2023

Groot onderhoud (asfalt en riolering) van Eisenhowerlaan. Als de ervaringen van de verkeersknip positief zijn, maken we een definitieve verkeersknip. De omliggende openbare ruimte richten we dan opnieuw in.

Hulp en contact Eisenhowerlaan