Verkeersprojecten Eisenhowerlaan: verbeteren verkeersveiligheid

Fase project
In voorbereiding

Geplande uitvoering
Zomer 2021

De gemeente en bewoners willen de Eisenhowerlaan rustiger en verkeersveiliger maken. In deze straat is het nu erg druk. Er is veel doorgaand verkeer en het verkeer rijdt hard. We hebben samen met bewoners gekeken hoe het beter kan.

Wat willen we doen?

We willen eerst tijdelijk een verkeersknip maken in de Eisenhowerlaan dichtbij de kruising met de Peltlaan. Dit betekent dat doorgaand autoverkeer dan niet meer door de Eisenhowerlaan kan rijden. Fietsers en voetgangers kunnen er wel doorheen. De bewoners van de Eisenhowerlaan kunnen hun woning met de auto bereiken. We verwachten dat het autoverkeer richting Van Heuven Goedhartlaan en 24-Oktoberplein dan via bijvoorbeeld de Beneluxlaan en Churchilllaan rijdt. Zo werken we aan een fijne, autoluwe straat. 

Nieuwe verkeerssituatie

De tekening hieronder laat de nieuwe verkeerssituatie zien. De nieuwe knip komt op de Eisenhowerlaan tussen de Peltlaan en de Geallieerdenlaan, tussen 2 parkeerterreinen. Van de 4 parkeerplaatsen aan de Eisenhowerlaan komen er 2 in- en uitritten uit aan de ene kant van de knip en 2 aan de andere kant van de knip.

Voorkeursroute

De voorkeursroute naar de Eisenhowerlaan gaat via de Beneluxlaan, Churchilllaan, Trumanlaan en Bernadottelaan. Dus om Winkelcentrum Nova heen. De andere voorkeursroute gaat vanuit de Koning Wilhelminalaan over de Beneluxlaan via de Van Heuven Goedhartlaan naar de Eisenhowerlaan.

Alternatieve route

De alternatieve route naar de Eisenhowerlaan gaat via de Marshalllaan en de Van Heuven Goedhartlaan. Of via de Bernadottelaan naar de Eisenhowerlaan. De overige mogelijke routes gaan vanuit de Spaaklaan, Trumanlaan, Van Kleffenslaan, Peltlaan of Bevinlaan naar de Eisenhowerlaan. Op de Trumanlaan bestaat nu al een knip tussen de Peltlaan en de Bevinlaan. Op verzoek van bewoners kijken we naar maatregelen in de Peltlaan om mogelijk negatieve effecten van de verkeersknip te voorkomen.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
Eerste helft 2021Verder uitwerken plan verkeersknip en mogelijke maatregelen in de Peltlaan. Daarna weer informeren bewoners.
Zomer 2021Verkeersknip komt er tijdelijk voor ongeveer 1 jaar. We meten of het inderdaad minder druk is en of er minder hard wordt gereden. We meten ook in de straten eromheen.
Na proefperiodeBespreken van de effecten van de maatregel met betrokken bewoners.
2022Blijkt dat het veiliger is en het in de andere straten niet echt drukker is, dan brengen we definitief de knip aan. Dit doen we bij het geplande groot onderhoud (asfalt en riolering) in de Eisenhowerlaan.

Wat is al gebeurd?

  • Begin 2021 is op basis van de reacties op de bijeenkomst van 2 november 2020 bepaald dat er voldoende draagvlak is. Op basis hiervan is besloten de verkeersknip in elk geval tijdelijk te realiseren.
  • Op 2 november 2020 was er een online bijeenkomst met bewoners. We presenteerden het plan voor de verkeersknip. Daarna waren er nog enkele gesprekken met bewoners.
  • De afgelopen jaren is onderzocht welke maatregelen we hier kunnen nemen. Ook vanuit de bewoners is meegedacht over oplossingen.
  • Tijdens de informatieavond in november 2019 is het idee van een verkeersknip door bewoners naar voren gebracht. Deze oplossing is verder uitgewerkt en enkele keren besproken met een aantal betrokken bewoners.

Hulp en contact Eisenhowerlaan