Verkeersprojecten Eykmanlaan: opnieuw inrichten

De gemeente gaat de Eykmanlaan opnieuw inrichten. De Eykmanlaan wordt een weg waar mensen makkelijker kunnen oversteken. Ook komt er meer ruimte voor groen. De uitgangspunten voor de nieuwe inrichting staan in het Integraal Programma van Eisen en het Functioneel Ontwerp. Het college van B en W heeft dit op 14 november vastgesteld. Midden 2018 starten de werkzaamheden.

Hoe gaat de Eykmanlaan eruit zien?

  • Het blijft een weg met 2 rijstroken (2x1).
  • Brede groene middenberm met meer ruimte voor langzaam verkeer  dat wil oversteken.
  • Tweerichtingenfietspad aan de westkant (kant van het Gerrit Rietveld College). Zo hoeven fietsers minder vaak (of niet) over te steken.
  • Een aantal oversteekplaatsen voor langzaam verkeer wordt samengevoegd.
  • Rijbanen krijgen nieuw asfalt.
  • Bus gaat op de rijbaan rijden in plaats van op de deels aparte busstrook.
  • Opstelstroken voor afslaand autoverkeer vervallen.

Het ontwerp

Het Integrale Programma van Eisen (pdf, 15 MB) gaat over het noordelijke en zuidelijke deel van de Eykmanlaan. Het middendeel van de Eykmanlaan wordt aangepakt bij de vernieuwing van winkelcentrum De Gaard. Ook het deel bij de nieuwbouw naast het Gerrit Rietveld College valt niet onder dit project. Hier wordt eind 2017/begin 2018 het tweerichtingenfietspad aangelegd

Groen

Op 28 november hebben we met 6 enthousiaste bewoners gesproken over het groenplan voor de Eykmanlaan. Aan bod kwamen de boomsoorten, de beplanting en de plekken hiervoor. We hebben besloten dat er linde- en amberbomen in de berm komen en plantvakken met vaste planten.

Belangrijke aandachtspunten van de bewoners zijn:

  • de herkenbaarheid van het groen bij de oversteekplaatsen
  • het planten van bloembollen om veel kleur in het voorjaar te hebben
  • het ‘ritme’ van de beplanting over de hele lengte van de Eykmanlaan

We gaan met deze inbreng het groenplan verder uitwerken. Het eindresultaat plaatsen we begin 2018 op deze site.

Uw inbreng

Tot 9 juli 2017 kon iedereen reageren op het ontwerp. Dit hebben 22 mensen gedaan. Hun reacties zijn waar mogelijk verwerkt. Hier vindt u de ingestuurde reacties met het antwoord van de gemeente (pdf, 5,6 MB). Ook de ruim 300 suggesties uit de digitale plattegrond (oktober/november 2016) hebben we verwerkt. Hier vindt u de samenvatting van alle reacties (pdf, 54 kB).

Bekijk de plattegrond

Achtergrond

In 2011 heeft de gemeenteraad de Visie Eykmanlaan vastgesteld. Er gebeurt veel in dit deel van de wijk Noordoost, zoals:

Deze visie beschrijft hoe we hier meer samenhang in kunnen brengen.

De Eykmanlaan is een maatregel uit de gebiedsagenda Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar (pdf, 756 kB). Hier staan de belangrijkste ideeën en wensen voor verkeer en bereikbaarheid tot 2025. Een van de onderdelen is verbetering van de Eykmanlaan.

Hulp en contact

Telefoon
14 030 

E-mail
verkeer.en.vervoer@utrecht.nl