Verkeersprojecten Eykmanlaan: opnieuw inrichten

De gemeente gaat de Eykmanlaan opnieuw inrichten. De Eykmanlaan wordt een weg waar mensen makkelijker kunnen oversteken. Ook komt er meer ruimte voor groen.

In november 2017 heeft het college hiervoor het integraal programma van eisen (IpvE) en het functioneel ontwerp (FO) vastgesteld. Dit eerste ontwerp is uitgewerkt naar een definitief ontwerp. Daarnaast is eind 2017 in overleg met bewoners een groenplan opgesteld.

Hoe gaat de Eykmanlaan eruit zien?

  • Het blijft een weg met 2 rijstroken (2x1).
  • Brede groene middenberm met meer ruimte voor langzaam verkeer  dat wil oversteken.
  • Tweerichtingsfietspad aan de westkant (kant van het Gerrit Rietveld College). Zo hoeven fietsers minder vaak (of niet) over te steken.
  • Een aantal oversteekplaatsen voor langzaam verkeer wordt samengevoegd.
  • Rijbanen krijgen nieuw asfalt.
  • Bus gaat op de rijbaan rijden in plaats van op de deels aparte busstrook.
  • Opstelstroken voor afslaand autoverkeer vervallen.

Het ontwerp

Het ontwerp is voor het noordelijke en zuidelijke deel van de Eykmanlaan. Het middendeel van de Eykmanlaan wordt aangepakt bij de vernieuwing van winkelcentrum De Gaard. Het tweerichtingsfietspad naast het Gerrit Rietveld College is inmiddels gerealiseerd. Het ontwerp is gemaakt op basis van het integraal programma van eisen.

Groen

Op 28 november 2017 is met 6 enthousiaste bewoners gesproken over het groenplan voor de Eykmanlaan. Aan bod kwamen de boomsoorten, de beplanting en de plekken hiervoor.

Op basis van dit overleg is een definitief Groenplan opgesteld (pdf, 2 MB). Er komen linde- en amberbomen in de berm en plantvakken met vaste planten.

Uitvoering

De start van de uitvoering is gepland voor de zomer van 2018. Hierover zal op dat moment breed worden gecommuniceerd.

Achtergrond

In 2011 heeft de gemeenteraad de Visie Eykmanlaan vastgesteld. Er gebeurt veel in dit deel van de wijk Noordoost, zoals:

Deze visie beschrijft hoe we hier meer samenhang in kunnen brengen.

De Eykmanlaan is een maatregel uit de gebiedsagenda Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar (pdf, 756 kB). Hier staan de belangrijkste ideeën en wensen voor verkeer en bereikbaarheid tot 2025. De uitgangspunten voor alle verkeersprojecten die we in de stad uitvoeren staan in het mobiliteitsplan 'Slimme Routes, Slim Regelen, Slim Bestemmen' (pdf, 16,6 MB).

Hulp en contact

Telefoon
14 030 

E-mail
verkeer.en.vervoer@utrecht.nl