Verkeersprojecten Eykmanlaan: opnieuw inrichten

We werken aan het opnieuw inrichten van de Eykmanlaan. De Eykmanlaan krijgt nieuw asfalt, meer groen en veiliger oversteekplaatsen. Er is samen met bewoners gewerkt aan dit ontwerp. 

Wanneer zijn de werkzaamheden?

De werkzaamheden zijn gestart op 24 september en duren 5 maanden. Het werk is verdeeld in 4 fasen.

 • 24 september – 26 oktober 2018 (fase 1)
 • 29 oktober – eind december 2018 (fase 2)
 • 7 januari – 25 januari 2019 (fase 3)
 • 28 januari – begin maart 2019 (fase 4)

Kaarten met omleidingen 7 januari - begin maart

Lees de omleidingen onder het kopje 'Bereikbaarheid woningen, winkels en dienstverleners' en onder het kopje 'Omleidingen'
Omleidingen fase 3 (7 - 28 januari)
Lees de omleidingen onder het kopje 'Bereikbaarheid woningen, winkels en dienstverleners' en onder het kopje 'Omleidingen'
Omleidingen fase 4 (eind januari - begin maart)

Informatie omwonenden

Omwonenden krijgen een wijkbericht. Er wordt gewerkt tussen 7.00 en 19.00 uur. De werkzaamheden kunnen geluidsoverlast geven. Huisvuil kunt u op de gebruikelijke plekken aanbieden.

Bereikbaarheid woningen, winkels en dienstverleners

Alle woningen aan de Eykmanlaan en omliggende straten blijven bereikbaar.

 • Winkelcentrum De Gaard is bereikbaar via de Kapteynlaan of vanaf de Kardinaal de Jongweg.
 • Benzinepomp OK is 7 – 28 januari bereikbaar via een doorsteek in het werkvak. Vanaf eind januari is deze bereikbaar vanaf de Eykmanlaan komende vanaf het zuiden richting Overvecht. 
 • Gerrit Rietveld College is voor automobilisten vanaf het zuiden bereikbaar via de Eykmanlaan - Prof. Jordanlaan - Winklerlaan - Eykmanhof.

Omleidingen

Fietsers

De fietspaden zijn van 7 januari tot eind januari gewoon bereikbaar. Vanaf 28 januari tot begin maart is het fietspad van de Eykmanlaan tussen de Prof. Jordanlaan en de Winklerlaan aan kant met de even huisnummers afgesloten. Het fietspad aan de overkant is wel bereikbaar. Ter hoogte van het Gerrit Rietveld College kunnen fietsers oversteken.

Openbaar vervoer

Buslijn 55 richting Maartensdijk blijft vanaf Utrecht CS over de Eykmanlaan rijden. Van Maartensdijk richting CS rijdt de bus om via winkelcentrum de Gaard. Alle informatie over de omleidingsroute van de bus vindt u op www.u-ov.nl.

Automobilisten

Vanaf de Kardinaal de Jongweg richting de N230 blijft de Eykmanlaan in gebruik, het verkeer wordt langs de werkzaamheden geleid. Voor verkeer vanaf de noordzijde (Overvecht) richting Kardinaal de Jongweg komt een omleidingsroute. Deze geven we aan met omleidingsborden.

Hoe gaat de Eykmanlaan eruit zien?

 • Het blijft een weg met 2 rijstroken (2x1).
 • Brede groene middenberm met wadi's.
 • Meer ruimte voor langzaam verkeer dat wil oversteken.
 • Tweerichtingsfietspad bij het Gerrit Rietveld College en vanaf het Eykmanplein aan de kant van het Eykpunt. Zo hoeven fietsers minder vaak (of niet) over te steken.
 • Een aantal oversteekplaatsen voor langzaam verkeer wordt samengevoegd.
 • Rijbanen krijgen nieuw asfalt.
 • Bus gaat op de rijbaan rijden in plaats van op de deels aparte busstrook.
 • Opstelstroken voor afslaand autoverkeer vervallen.

Wadi’s

Meer over de wadi's in de middenberm op utrecht.nl/waterproof030

Groen

Op basis van dit overleg is een definitief Groenplan opgesteld (pdf, 2 MB). Er komen linde- en amberbomen in de berm en plantvakken met vaste planten.

Achtergrond

In 2011 heeft de gemeenteraad de Visie Eykmanlaan vastgesteld. Er gebeurt veel in dit deel van de wijk Noordoost, zoals:

Deze visie beschrijft hoe we hier meer samenhang in kunnen brengen.

De Eykmanlaan is een maatregel uit de gebiedsagenda Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar (pdf, 756 kB). Hier staan de belangrijkste ideeën en wensen voor verkeer en bereikbaarheid tot 2025.

Hulp en contact Eykmanlaan