Verkeersprojecten Fietsstraat Hogelanden

Fase project
In uitvoering

Geplande werkzaamheden
Februari tot en met juni 2019

Hogelanden Westzijde wordt een fietsstraat met rood asfalt. Fietsers krijgen meer ruimte en er komt meer groen in de wijk.

Wat gaan we doen?

We gaan de straat opnieuw inrichten. Maar eerst doen we voorbereidende werkzaamheden: we vervangen het hekwerk en daarna werken we aan het riool. Van deze werkzaamheden hebt u weinig last, want we breken de straat niet open. Zet geen fietsen vast aan het hekwerk. Deze worden verwijderd.  

Herinrichten Hogelanden Westzijde

In maart beginnen we met het herinrichten van de straat. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Gebr. Kloens B.V.

Het ontwerp van de nieuwe straat hebben we in samenspraak met de bewoners gemaakt. We veranderen de parkeerplaatsen, zodat er meer ruimte komt voor groen aan de Vecht. De auto's moeten voortaan langs de straat gezet worden. De fietsenrekken en fietskoffers komen aan de kant van de woningen te staan.

Van deze werkzaamheden kunt u wel last hebben. We moeten steeds een stuk van de weg afsluiten voor fietsers en auto's (zie planning). 

Tot slot planten we in het najaar nieuwe bomen en struiken langs de Vechtoever. Dit doen we in het plantseizoen dat in oktober begint.

Wat is de planning?

Voor de voorbereidende werkzaamheden hoeven we de weg niet open te breken of af te sluiten. Tijdens de herinrichting is dat wel nodig. We breken steeds een stuk van de weg open.

Planning voorbereidende werkzaamheden: tot en met maart
Wat?Waar?Wanneer?
Hekwerk vervangenLangs de Vecht tussen de Rode Brug en de MarnixbrugHalf februari tot en met eind maart
Riool opknappenBij de groenstrook ter hoogte van de Pompoenstraat en op de hoek van de Anton GeesinkstraatHalf februari tot en met begin maart

Planning herinrichting Hogelanden Westzijde

Waar?

Wanneer?
Fase 1: WijnbesplantsoenTot en met half maart 2019
Fase 2: Marnixbrug tot en met Hogelanden Westzijde 904 maart tot en met half april 2019
Fase 3: Hogelanden Westzijde 90 tot en met 68Begin april tot en met half mei 2019
Fase 4: Hogelanden Westzijde 68 tot en met de Rode BrugHalf mei tot en met begin juli 2019
Fase 5: Langs de Vechtoever: we planten bomen en struikenOktober tot en met december 2019

Wat is een fietsstraat?

Een fietsstraat is een weg waar fietsers de belangrijkste gebruikers zijn. Auto's mogen er ook rijden en gebruiken dezelfde rijweg als fietsers. Auto's mogen 30 kilometer per uur. Een fietsstraat heeft meestal rood asfalt zodat goed zichtbaar is dat het om een fietsstraat gaat.

Fietsstraten hebben een comfortabele, fietsvriendelijke verharding. Zo kunnen fietsers snel, comfortabel en veilig doortrappen. Scholen, woonwijken, werklocaties en knooppunten zijn op deze manier per fiets nog beter bereikbaar.

Wat betekent dit voor de bereikbaarheid?

Tijdens de uitvoering is het gedeelte waar we aan het werk zijn tijdelijk afgesloten voor auto- en fietsverkeer. Een omleidingsroute geven we met borden aan. U kunt uw huis wel lopend bereiken.

Parkeren voor uw woning is in de periode van de werkzaamheden niet mogelijk. We vragen u om tijdelijk op een andere plek in de wijk te parkeren. Houdt u er rekening mee dat er minder parkeerplekken zijn en dat het drukker is in de omliggende straten.

Wat betekent dit voor het afval?

Tijdens de werkzaamheden kunt u uw afval en grofvuil op de inzameldag op het deel van de straat zetten waar niet wordt gewerkt en waar de vuilniswagen kan komen.

Doorfietsroute Vechtroute

De fietsstraat Hogelanden Westzijde maakt straks onderdeel uit van de doorfietsroute Vechtroute. Deze route loopt vanaf de Weerdsluis langs de Vecht tot de gemeentegrens met Maarssen. Ondiep en de achterliggende buurten krijgen met de fietsstraat een comfortabele aansluiting op de fietsroute richting het centrum van de stad. We maken de fietsroute aantrekkelijker met meer groen en minder parkeerplekken voor auto’s langs de Vecht.

Lees meer over de doorfietsroute langs de Vecht

Op de hoogte blijven

Tijdens de bouwperiode is er een keet bij de Pippelingstraat. U kunt daar vanaf 4 maart terecht met uw vragen. Het inloopspreekuur is op maandag en vrijdag van 8.00 tot 9.00 uur en op woensdag van 15.00 tot 16.00 uur.

Hebt u vragen over de werkzaamheden of hebt u overlast? Neem contact op met de aannemer via omgevingsmanager@kloens.nl.

Voor vragen over het project kunt u ook terecht bij de gemeente via telefoonnummer 14 030. Voor algemene vragen of meldingen over uw wijk kunt u terecht bij wijkbureau Noordwest.