Verkeersprojecten Groenedijk en omgeving: verbeteren watersysteem

Fase project
Uitvoering

Afgerond
Half oktober 2021

Van 23 augustus tot 15 oktober werkt de gemeente aan het watersysteem in de Groenedijk en Zuid-oostraklaan.

Wat gaan we doen?

De gemeente wil de waterkwaliteit van wateren langs en in omgeving Groenedijk verbeteren. Hiervoor gaan we een aantal zaken vervangen, nieuw aanleggen of anders inrichten.

In de Zuid-oostraklaan ligt een ondergrondse buis, een waterdoorgang. Deze buis wordt nu niet gebruikt en is in slechte staat. We gaan deze buis vervangen en gebruiken voor de doorvoer van water.

We gaan een nieuwe watervoorziening aanleggen, dat is nodig voor voor de verversing van de watergang ten zuiden van de Groenedijk. De voorziening komt ter hoogte van huisnummer 15A.

In de Groenedijk ligt momenteel een ondergrondse waterdoorgang van huisnummer 15A tot 29. De functie van waterdoorvoer komt te vervallen. We passen deze buis aan zodat hij volledig werkt als regenwater-afvoer van de aangrenzende panden.

We voeren de werkzaamheden uit in 3 fasen.

Planning
WanneerWat
23 augustus t/m 8 septemberZuid-Oostraklaan: vervangen waterdoorgang
13 september t/m 20 septemberTer hoogte van Groenedijk 15A: nieuwe watervoorziening aanleggen (nieuwe inlaat plaatsen)
21 september t/m 15 oktoberGroenedijk 15A t/m 29: waterdoorgang aanpassen naar regenwaterafvoer

Wat betekent dit voor de bereikbaarheid

Tijdens fase 1 is er een stremming voor het autoverkeer op de plek waar de waterdoorgang komt. Dit betekent dat u tijdelijk via 1 kant de wijk in en weer uit kan. We geven dit met borden aan.
 
Tijdens fase 2 is er een stremming voor het autoverkeer op de Groenedijk. Bestemmingsverkeer ten oosten van de stremming kan tijdelijk alleen via Klifrakplantsoen de Groenedijk op. En ten westen via de Houtrakgracht. Fietsers en voetgangers kunnen via een tijdelijke brug over de blokkade heen.

Tijdens fase 3 werken we vooral in de berm. Het verkeer kan er in principe langs. Soms staat de kraan (gedeeltelijk) op de weg. Wanneer nodig gaat deze opzij voor autoverkeer.

Locatie werkzaamheden in 3 fasen

 

Hulp en contact Verkeer en vervoer

Telefoon

14 030

E-mail

verkeer.en.vervoer@utrecht.nl