Verkeersprojecten Herenroute: opknappen straten

De gemeente wil dat meer fietsers voor fietsroute Herenroute kiezen. Dit doen we door verschillende straten op deze fietsroute op te knappen. We vervangen de oude stenen op de weg door stenen die fijner fietsen.

Het gaat om het deel van Utrecht centraal station richting Science Park de Uithof over de Springweg, Haverstraat, Hamburgerstraat en Herenstraat.

De Moreelsebrug over het spoor verbindt sinds kort de Mariaplaats met de Croeselaan. Hierdoor is de Herenroute voor nog meer fietsers een logische route door de binnenstad. Als meer fietsers voor deze route kiezen, wordt het rustiger op de route over het Vredenburg. In 2017 en 2018 zijn we aan het werk om de straten te verbeteren.

Wat gaan we doen

We knappen de volgende straten op:

 • Springweg
 • Haverstraat
 • Hamburgerstraat
 • Herenstraat

We vervangen op alle straten de bestrating door fietsvriendelijke straatstenen (klinkers). U fietst daardoor fijner en sneller. U kunt zo de route ook beter herkennen. Putten in de weg worden als het kan verplaatst of op gelijke hoogte met de straat gelegd, zodat u er geen last van hebt. Op alle kruisingen heeft verkeer van rechts voorrang.

Ook maken we op sommige plekken meer ruimte voor voetgangers. Parkeerplaatsen en laad- en losplaatsen komen op gelijke hoogte met de stoep. Bij inritten ligt de stoeprand laag maar loopt wel door.

Verder staan hieronder de belangrijkste wijzigingen per straat.

Springweg

 • De stoep voor de Springhaver maken we breder.
 • De rijbaan leggen we lager dan nu. Dit stuk komt er dan net zo uit te zien als de rest van de Springweg.
 • De lantaarnpalen en bestaande paaltjes verplaatsen we iets om ruimte te maken voor voetgangers.

Bekijk de het ontwerp van de Springweg (pdf, 494 kB)

Haverstraat

 • Als het kan verplaatsen we de regenputten die in de rijbaan liggen naar de rand van de stoep.

Bekijk het ontwerp van de Haverstraat (pdf, 440 kB)

Hamburgerstraat

 • De parkeerplaatsen komen op gelijke hoogte met de stoep.
 • De stoepen krijgen dezelfde klinkers als de rest van de binnenstad.
 • De kruispunten met de Korte en Lange Nieuwstraat verbeteren we zodat ze makkelijker over te steken zijn voor gehandicapten.

Bekijk het ontwerp van de Hamburgerstraat (pdf, 632 kB)

Herenstraat

 • De hoge stukken van de straat bij Oude Kamp en Jeruzalemstraat maken we lager. Om de snelheid laag te houden voor auto’s komen hier drempels.
 • De stenen palen op de stoep halen we weg, zodat voetgangers hier beter kunnen lopen. Doordat de stoeprand hoog wordt aangelegd zullen auto’s hier niet parkeren. De lage stenen paaltjes die de stenen platen voor de huizen beschermen blijven wel staan.

Bekijk de het ontwerp van de Herenstraat (pdf, 370 kB)
Bekijk de het ontwerp van de Herenbrug (pdf, 471 kB)

Waarom verbeteren we de Herenroute

Utrecht groeit de komende jaren flink. Daarom zorgen we voor meer ruimte voor fietsers en voetgangers. Als meer mensen via de rustige Herenroute rijden wordt het minder druk op het Vredenburg. Dat willen we graag, omdat we de komende jaren veel meer fietsers verwachten, vooral over het Vredenburg. De Haverstraat en een deel van de Hamburgerstraat richting het Domplein zijn daarnaast onderdeel van de route rond het voetgangersgebied binnenstad, dat in 2018 wordt uitgebreid.

Op dit moment is de Herenroute nog niet zo goed bekend. Bovendien is het er niet prettig fietsen door alle hobbels en bobbels. Uit een onderzoek onder fietsers zijn tips gekomen om te zorgen dat fietsers de Herenroute meer gaan gebruiken.

Planning

Begin september 2017 startte het werk aan de Hamburgerstraat en de Hamburgerbrug, hierna volgt de Haverstraat. Daarna volgt mogelijk de Springweg. De precieze planning is afhankelijk van andere projecten in de buurt en de omleidingsroutes die er op dat moment zijn. De Herenstraat kunnen we in 2018 aanpakken. Dit heeft te maken met het werk aan de kademuren van de Kromme Nieuwegracht. Omwonenden worden voor de start van de werkzaamheden via een wijkbericht geïnformeerd. 

Omleidingen

Tijdens de werkzaamheden leiden we het verkeer om. Dit kan overlast geven voor bewoners, ondernemers en winkelende mensen. Dit is helaas niet helemaal te voorkomen. We geven de omleidingen aan met borden op straat.

Woont u in de buurt van de straten waar we aan de slag gaan? Of bent u hier ondernemer? Dan krijgt u voordat we beginnen meer informatie hierover.

De Herenroute en het stuk van de route dat we gaan opknappen

kaartje waarop de fietsroute staat aangegeven over Mariaplaats, Springweg, Haverstraat, Hamburgerstraat en Herenstraat. Het deel tussen de Mariaplaats en de Maliesingel knappen we op.

Inloopavond 28 maart 2017

Op 28 maart 2017 presenteerden we de plannen aan de hand van de ontwerptekeningen.
De suggesties en opmerkingen van omwonenden zijn, waar mogelijk, meegenomen in de verdere uitwerking van de plannen. 

Hulp en contact Herenroute: opknappen straten

Telefoon

14 030

E-mail

verkeer.en.vervoer@utrecht.nl