Verkeersprojecten Hogeweidebaan - Strijlandweg: verwijderen verkeerslichten

Werkzaamheden kruising

Op de kruising van de Hogeweidebaan en de Strijlandweg verwijderen we de verkeerslichten. Maandag 5 februari beginnen we hiermee. De werkzaamheden duren naar verwachting 4 weken. Het verkeer kan de kruising tijdens de werkzaamheden gewoon gebruiken en ook het fietspad blijft beschikbaar.

Wat gaan we doen?

  • Verkeerslichten weghalen
  • Kruising aanpassen
  • Middeneilanden aanpassen
  • Voorsorteerstroken weghalen
  • Oversteeklengte verkorten, zodat fietsers en voetgangers veilig over kunnen steken
  • Bomen planten.

Achtergrond

Op het ‘meldpunt verkeerslichten’ gaven weggebruikers al aan dat ze de verkeerslichten niet nodig vonden. In oktober 2015 zijn we begonnen met een uitschakelproef. Het verkeerslicht stond tot begin juni 2016 op knipperen en is daarna uitgezet. We konden de verkeerslichten niet eerder verwijderen, omdat er in 2017 nog ontwikkelingen waren rond de kruising. Als het nodig was, wilden we de verkeerslichten nog kunnen gebruiken. U kunt ons uw ideeën over verkeerslichten blijven doorgeven via de pagina Oproep verkeerslichten.

Hulp en contact verkeerslichten

Telefoon

14 030

E-mail

oproepverkeerslichten@utrecht.nl

Bezoekadres

(alléén op afspraak)
Stadskantoor:
Stadsplateau 1
3521 AZ  Utrecht