Kanaleneiland Noord-Noord (KENN): aanpak openbare ruimte

Fase project
In uitvoering

Planning
najaar 2022 - zomer 2023

In Kanaleneiland Noord-Noord (KENN) zijn de laatste portiekflats opgeknapt. De aanpak van KENN ronden we af met het vernieuwen van de laatste 3 straten. Dit najaar (2022) starten de werkzaamheden aan de openbare ruimte van de Adenauerlaan Noord, het Attleeplantsoen en de Trumanlaan Noord. De Van Heuven Goedhartlaan krijgt 2 verkeersdrempels.

Wat gaat er gebeuren?

De werkzaamheden bestaan uit het aanbrengen van nieuwe riolering, bestrating, groen en het vernieuwen van een speelplek. De ontwerpen zijn definitief.

Bekijk de plankaart Kanaleneiland Noord-Noord (pdf, 12 MB)

Adenauerlaan

De Adenauerlaan krijgt nieuwe bestrating en parkeerplaatsen. Een aantal bomen wordt gekapt of verplaatst en er komen meer nieuwe bomen bij dan er gekapt worden.

Verplaatsen en vernieuwen speelplek

De speelplek in het midden gaat naar de plek waar de bouwkeet voor de koopwoningen stond. We maken nieuwe speeltoestellen voor verschillende leeftijden. Rondom komt een hek en een haag, zodat kinderen veilig kunnen spelen. Bij de nieuwe speelplek is er geen ruimte meer om te voetballen. Langs de Rooseveltlaan, in het Attleeplantsoen bij de moskee en in Spaaklaan is er wel ruimte om te voetballen.

Attleeplantsoen

Het Attleeplantsoen krijgt nieuw asfalt en nieuwe stoepen. Ook maken we de weg 1 meter smaller. Bij de kruising met het Attleeplantsoen en de moskee komen verkeersdrempels en een plateau, een vlakke verhoging van de weg. De indeling van de straat blijft voor het grootste deel hetzelfde. Vanaf 2022 rijden er geen touringcars meer door de straat.

Trumanlaan

De belangrijkste aanpassing in de nieuwe inrichting zijn de parkeervakken. Deze staan nu loodrecht op de rijbaan, maar liggen straks recht (evenwijdig) langs de rijbaan. Doordat de weg hierdoor smaller wordt, zullen auto’s minder hard gaan. Daarnaast ontstaat er ruimte voor nieuwe grotere bomen en groen.

Van Heuven Goedhartlaan

In de Van Heuven Goedhartlaan komen 2 drempels om de weg veiliger te maken. De drempels komen tussen de Marshalllaan en net na de kruising met de Trumanlaan. Ook is de maximumsnelheid straks al vóór de kruising met de Trumanlaan 30 km/per uur.

Regenwater opvangen

Nieuw riool

We leggen een nieuw riool aan. Nu gaat al het afvalwater en het regenwater nog via hetzelfde riool. Dat is zonde, want het riool kan overbelast raken als er veel regen valt. Daarom maken we 2 rioolsystemen. Een riool voor het afvalwater uit de huizen dat naar de zuivering gaat. En een riool voor het regenwater dat in de bodem kan om het groen te voeden.

Regenwater vanaf de daken

Ook het water dat op de daken van de huizen valt, willen we naar het riool voor regenwater laten stromen. Woont u in de Adenauerlaan, Attleeplantsoen of Trumanlaan? Dan komt de aannemer bij u langs om te vragen of we uw regenpijp mogen aansluiten op het regenwaterriool. Zo kunt u ook (kosteloos) bijdragen aan het milieu. De aannemer zorgt voor alles en laat uiteraard de tuin weer achter zoals met u van tevoren is afgesproken.

Lees meer over hoe we Utrecht Waterproof maken

Hemelwaterriool

Groene daken

Groene daken maken de stad aantrekkelijker voor mens en dier door water vast te houden en de omgeving te verkoelen op hete dagen. Als u een dak heeft dat geschikt kan zijn om een groen dak van te maken, dan ontvangt u binnenkort meer informatie en een aanbod voor de collectieve inkoop groene daken KENN.

Lees meer over het aanleggen van groene daken

Planning

Wanneer doen we wat?
WanneerWat
Tussen juli en september 2022Begin werkzaamheden Adenauerlaan: vervangen riool, daarna opnieuw inrichten openbare ruimte. Daarna volgt vervangen riool in andere straten.

Wat is er al gedaan?

  • Half november 2021: drinkwaterbedrijf Vitens aan de slag in de Adenauerlaan.
  • Najaar 2021: laatste voorbereidingen.
  • September 2019 - oktober 2021: start drinkwaterbedrijf Vitens met werkzaamheden in het Attleeplantsoen. 2019 Participatiebijeenkomst voor de herinrichting van de Adenauerlaan. De opmerkingen van bewoners zijn waar mogelijk verwerkt in het definitieve plan.
  • 2019: participatiebijeenkomst voor de herinrichting van de Trumanlaan. De opmerkingen van bewoners zijn waar mogelijk verwerkt in de definitieve plannen.

Hulp en contact Kanaleneiland Noord-Noord (KENN)

Telefoon

14 030

E-mail

kenn@utrecht.nl