Verkeersprojecten Kasaidreef: verbeteren verkeersveiligheid

Fase project
In voorbereiding

Geplande uitvoering
Begin 2022

We willen de Kasaidreef veiliger maken voor voetgangers en fietsers. Hiervoor willen we het autoverkeer afremmen en sluipverkeer tegengaan. Deze straat is pas na 2030 aan de beurt voor een totale herinrichting, maar er is nu al verbetering nodig. Daarom gaan we binnenkort alvast aan de slag met de winnende ideeën uit de prijsvraag 30 km.

Wat gaan we doen?

  • De maximumsnelheid gaat omlaag van 50 naar 30 kilometer per uur.
  • Er komt op 2 plekken een wegversmalling in het midden van de weg. Auto’s moeten elkaar dan voorrang geven. Tussen de rijbaan en de fietsstrook komt bij de wegversmallingen een verhoogde strook. Hierdoor kunnen wachtende auto’s niet stilstaan op het fietspad.
  • Er verdwijnen parkeerplaatsen op de plekken waar de wegversmallingen komen. 5 aan de kant van de Oranjerivierdreef en 6 aan de kant van de Carnegiedreef.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
winter 2021/2022voorbereiding werkzaamheden
begin 2022werkzaamheden, aankondiging via wijkbericht

Wat is er al gebeurd?

  • April 2020: bekendmaking winnende ideeën prijsvraag 30 km. Daarna is het plan uitgewerkt door bureau BVA samen met gemeente, bewonersgroep Burezina en andere buurtbewoners.
  • Begin 2021: selectie straten Kasaidreef en Berezinadreef om mee te starten. Uitwerking plan tot ontwerp.   
  • September 2021: wijkbericht en uitnodiging online informatieavond via Zoom. Omdat er maar een paar aanmeldingen waren, is de avond niet doorgegaan. We hebben belangstellende bewoners telefonisch uitleg gegeven of hebben via de mail hun vragen beantwoord.
  • Najaar 2021: het definitief ontwerp is afgerond

Hulp en contact Kasaidreef

Telefoon

14 030

E-mail

kasaidreef@utrecht.nl