Verkeersprojecten Kruising Leuvenlaan en Universiteitsweg: werkzaamheden

Fase project
In uitvoering

Geplande bouw
12 tot en met 24 augustus

Op de kruising Leuvenlaan en Genèvelaan en bij de kruising met het Leuvenplein komt een fietsoversteekplaats. De kruising Leuvenlaan en Universiteitsweg krijgt een extra fietspad en een betere oversteek. De werkzaamheden startten op maandag 12 augustus.

Tussen 19 en 24 augustus is de Leuvenlaan, tussen de Padualaan en de Universiteitsweg, afgesloten voor verkeer.

Wat gaan we doen?

  • We maken een extra fietspad aan de zuidzijde van de Leuvenlaan (tussen Universiteitsweg en Leuvenplein).
  • We verbeteren de uitritconstructie van de Leuvenlaan.
  • We brengen een nieuwe markering aan die de gewenste rijrichting beter aangeeft.
  • We maken een alternatieve, verhoogde fietsoversteek ter hoogte van het Leuvenplein. Door deze aanpassing kunnen fietsers langs de Leuvenlaan bij het Leuvenplein al de oversteek maken.
  • Op de kruising met de Genèvelaan maken we ook een fietsoversteekpunt. De aanpassingen zorgen er voor dat het overzicht voor al het verkeer op de kruisingen verbetert.

Omleiding en tijdelijke wegafsluiting

De Leuvenlaan tussen de Padualaan en de Universiteitsweg is vanaf 19 augustus een week afgesloten voor verkeer. Deze afsluiting duurt tot en met zaterdag 24 augustus. Tijdens het werk wordt het verkeer met borden omgeleid. De straat blijft toegankelijk voor voetgangers.

Omleidingsroutes

  • Verkeer op de Universiteitsweg blijft ongehinderd, maar kan niet afslaan naar de Leuvenlaan.
  • De omleiding voor verkeer van beide kanten op loopt via de Sorbonnelaan, Aarhuslaan, Cambridgelaan en Universiteitsweg.
  • Fietsers kunnen vanaf het centrum gebruik blijven maken van de Leuvenlaan tot aan de Hoofddijk - Genèvelaan en dan de route kiezen via de Hoofddijk of Genèvelaan, Heidelberglaan.
Kaart met daarop aangegeven waar de afsluiting van de Leuvenlaan begint en eindigt en hoe de omleidingsroutes lopen
Kaart met afsluitingen

Hulp en contact

Telefoon

14 030

E-mail

utrechtsciencepark@utrecht.nl