Verkeersprojecten Kruising Parkweg-Dorpsstraat: verbeteren verkeerssituatie

De gemeente verbetert in 2018 de verkeerssituatie voor fietsers en voetgangers op de kruising Parkweg-Dorpsstraat. Dit is nodig omdat de omwonenden de kruising niet veilig vinden voor de fietsers en voetgangers tijdens het oversteken. 

Ontwerpvoorstel 

Wij hebben samen met de omwonenden ter plekke gekeken naar de verkeerssituatie. Hierna hebben we onderzocht hoe de automobilisten meer rekening gaan houden met de fietsers en voetgangers en hun snelheid hierop aanpassen. Ons voorstel:

  • Rode fietsstroken aanleggen; deze maken duidelijker dat er ook fietsers in de Dorpsstraat en op de brug zijn.
  • Verhoogd voetpad aanleggen; dit voorkomt dat automobilisten de bocht van de Parkweg naar de Dorpsstraat afsnijden en over het voetpad rijden.
Planning
DatumActiviteit
17 mei 2018Inloopbijeenkomst
2e kwartaal 2018Definitief Ontwerp
3e kwartaal 2018Voorbereiden werkzaamheden
4e kwartaal 2018Uitvoeren werkzaamheden
4e kwartaal 2018Werkzaamheden af

Hulp en contact

Telefoon

14 030

E-mail

vleutendemeern@utrecht.nl