Verkeersprojecten Kruising Vleutenseweg/Groeneweg: vervangen verkeersinstallatie

Fase project
In uitvoering

Planning
26 augustus t/m 19 september

We vervangen de verkeersinstallatie op de kruising Vleutenseweg/Groeneweg. De werkzaamheden duren 3 weken.

Op dinsdagavond 3 september tussen 19.00 en 23.00 uur zagen we in het asfalt. We doen dit buiten de spits om de overlast voor het verkeer te beperken. Het zagen veroorzaakt een scherp geluid. We meten de hoeveelheid geluid en zorgen dat we binnen de geldende geluidsnormen blijven.

Wat gaan we doen?

De technische automaat (een deel van de verkeersinstallatie) is verouderd. We vervangen deze om storingen te voorkomen.

  • we vervangen de oude kabels die onder de weg liggen
  • er komen meer sensoren in de weg die zorgen voor een betere doorstroom van het verkeer
  • we vernieuwen de automaat en elektronica
  • we plaatsen ledlampen omdat ze langer meegaan en minder energie verbruiken

Omleiding en tijdelijke wegafsluiting

Het verkeer op de Vleutenseweg kan doorrijden. De zijstraten Groeneweg en Majellapark zijn tijdens de werkzaamheden afgesloten. U wordt omgeleid. De zijstraten blijven toegankelijk voor fietsers en voetgangers.

Omleidingroutes

  • verkeer vanuit het Majellapark richting de Vleutenseweg gaat via de Jaffastraat en de Bakhuizen van den Brinkstraat
  • verkeer vanuit de Vleutenseweg richting het Majellapark gaat via de Hasebroekstraat, Cremerplein en de Louis Couperusstraat
  • verkeer vanuit de Groeneweg richting de Vleutenseweg gaat via de Kanaalstraat en de J.P. Coenstraat
  • verkeer vanuit de Vleutenseweg richting de Groeneweg gaat via de Spinozaweg en de Laan van Nieuw Guinea
  • verkeer vanuit de Laan van Nieuw Guinea richting de Vleutenseweg gaat via de Spinozaweg
5 omleidingsroutes in verschillende kleuren op de kaart van het gebied. Op de webpagina staan de omleidingsroutes uitgeschreven.
Kaart met omleidingsroutes

Hulp en contact Vleutenseweg/Groeneweg

Telefoon

14 030

E-mail

sbsisecretariaat@utrecht.nl