Verkeersprojecten Laan van Chartroise: verbeteren verkeersveiligheid

Wij onderzoeken of we de verkeersveiligheid op de Laan van Chartroise kunnen verbeteren. De bewoners vinden de Laan van Chartroise niet veilig doordat auto’s te hard rijden vooral ’s avonds en ’s nachts. Ook vinden zij dat oversteken van de straat niet veilig en makkelijk is. 

Hoe nu verder?

Wij onderzoeken nu of en zo ja, hoe snel we de verkeersveiligheid op de Laan van Chartroise kunnen verbeteren. We kijken meteen wat het ongeveer kost en of er voldoende geld voor is. In 2018 weten we hier meer over.

Wat volgt er nog?

Als we doorgaan met het verbeteren van de verkeersveiligheid in deze straat, zijn dit de verschillende fases die we doorlopen:

  • onderzoek (zijn we nu mee bezig)
  • voorlopig plan
  • definitief plan
  • uitvoering

Wat hebben we al gedaan?

In het najaar van 2017 hebben we met bewoners naar de straat gekeken (schouw). Hierbij hebben we gekeken hoe de straat is ingericht en hoe auto’s, fietsers en voetgangers zich gedragen.

Tot slot

Wij vinden het belangrijk dat iedereen op een veilige manier aan het verkeer deelneemt. Daarom verbeteren we op verschillende plekken in de stad de wegen en kruispunten. De weggebruiker is natuurlijk ook zelf verantwoordelijk voor een verkeersveilig Utrecht. Meer weten? Kijk dan op utrecht.nl/verkeersveiligheid.

Hulp en contact verkeer en vervoer

Telefoon

14 030

E-mail

verkeer.en.vervoer@utrecht.nl