Verkeersprojecten Laan van Chartroise: verbeteren verkeersveiligheid

Wij hebben onderzocht of we de verkeersveiligheid op de Laan van Chartroise kunnen verbeteren. De bewoners gaven aan dat auto’s te hard rijden, vooral 's avonds en 's nachts. Ook vinden zij dat de straat niet altijd veilig is voor fietsende en overstekende kinderen. Hieronder leest u de uitkomsten van het onderzoek en wat hiermee is gedaan. 

Belangrijkste aandachtspunten

Hieronder vindt u de belangrijkste aandachtspunten uit het onderzoek.

 • Bij de middeneilanden ter hoogte van de Abrikoosstraat en de Ondiep is er weinig ruimte voor de fiets. Bovendien zijn er geen fietsstroken.
 • Auto's uit de zijstraten houden niet altijd voldoende rekening met voetgangers en fietsers die rechtdoor gaan over de Laan van Chartroise.
 • Er ontstaan regelmatig gevaarlijke situaties bij de bushalte bij de Ondiep aan de kant van de even huisnummers. Verkeer rijdt bijvoorbeeld om de bus die bij de halte staat heen (aan de verkeerde kant van de weg) of fietsers rijden op de stoep.
 • Sommige auto’s rijden te hard, vooral ‘s nachts. De snelheidsmetingen laten zien dat de meeste automobilisten zich overdag aan de maximum snelheid van 50 km uur houden, maar dat na middernacht regelmatig te hard wordt gereden.

Welke maatregelen zijn er genomen?

Om de Laan van Chartroise verkeersveiliger te maken voor alle verkeersdeelnemers, creëren we meer ruimte en vragen we meer aandacht voor de fietsers. Dit doen we met de volgende maatregelen.

Bij de kruising met de Abrikoosstraat en de Palissanderstraat

 1. Fietsstroken aanleggen.
 2. Het middeneiland smaller maken.
 3. De inrit Abrikoosstraat een beetje aanpassen, zodat verkeer uit deze zijstraat meer af moet remmen door de scherpere bocht naar de Laan van Chartroise. 
  Bekijk de ontwerptekening kruising Abrikoos- en Palissanderstraat

Bij de kruising met de Ondiep

 1. Fietsstroken aanleggen.
 2. Bushalte herinrichten met busperron (net als aan de overkant van de straat de straat) zodat fietsers achterlangs kunnen fietsen als de bus bij de halte staat.
 3. Middeneiland opheffen ter hoogte van vernieuwde bushalte. En versmallen middeneiland aan andere kant van de kruising, zodat er ruimte is voor fietsstroken.
  Bekijk de ontwerptekening kruising met Ondiep

Over de hele Laan van Chartroise

 1. Fietsstroken rood maken en waar mogelijk verbreden, zodat duidelijker is waar fietsers rijden en waar auto’s rijden. Extra voordeel is dat de weg door de rode zijkanten smaller lijkt, waardoor auto’s minder hard rijden.

Ontwerptekening Abrikoosstraat - Palissanderstraat

Ontwerptekening kruising Ondiep

Wat waren de processtappen?

 • Stap 1: voor het onderzoek hebben we met bewoners naar de straat gekeken (schouw). Hierbij keken we hoe de straat is ingericht en hoe auto's, fietsers en voetgangers zich gedragen. Ook hebben we snelheidsmetingen gedaan. 
 • Stap 2: op basis van de uitkomsten van het onderzoek heeft de gemeente een Voorlopig Ontwerp getekend. Hiermee zien we wat de aanpassingen in de praktijk betekenen.
 • Stap 3: het Voorlopig Ontwerp is getoetst, onder andere tijdens de inloopavond voor omwonenden in juni 2018 en bij de verkeerswerkgroep Ondiep. De genoemde verbeterpunten zijn doorgevoerd in een Definitief Ontwerp.
 • Stap 4: er is een aannemer gezocht, die de aanpassingen op straat heeft uitgevoerd. Om de hinder te beperken, zijn de wegaanpassingen gecombineerd met andere werkzaamheden aan:
  • de 4 bushaltes tussen de Omloop/Anton Geesinkstraat en de Thorbeckelaan
   Hier is de stoeprand verhoogd om makkelijker in en uit te kunnen stappen. En er zijn gidslijnen aangebracht om de haltes beter toegankelijk te maken voor blinden en slechtzienden.
  • het asfalt tussen de Omloop en Thorbeckelaan
   Er zijn niet alleen doorgaande rode fietsstroken gemaakt, maar ook de asfaltlaag ertussenin, is helemaal vernieuwd.

Tot slot

Wij vinden het belangrijk dat iedereen op een veilige manier aan het verkeer deelneemt. Daarom verbeteren we op verschillende plekken in de stad de wegen en kruispunten. De weggebruiker is natuurlijk ook zelf verantwoordelijk voor een verkeersveilig Utrecht. Meer weten? Kijk dan op utrecht.nl/verkeersveiligheid.

Hulp en contact Verkeer en vervoer

Telefoon

14 030

E-mail

verkeer.en.vervoer@utrecht.nl