Laan van Minsweerd: fietspad en geluidsscherm

Fase project
In voorbereiding

Start werkzaamheden
17 november 2021

We voeren werkzaamheden uit aan de Laan van Minsweerd, bij de afrit van de Waterlinieweg. We maken meer ruimte voor fietsers en plaatsen een groen geluidsscherm. De afrit Waterlinieweg wordt tijdens een deel van deze werkzaamheden afgezet.

Wat gaan we doen (en waarom)?

  • Tussen de Govert Flinckstraat en de Ferdinand Bolstraat richten we de straat zo in dat het mogelijk wordt om in 2 richtingen te fietsen. We leggen fietsstroken aan en maken de afscheiding tussen het fietspad en de weg veiliger.
  • Tussen de Govert Flinckstraat en de Pieter de Hooghstraat plaatsen we een groen geluidsscherm.

Door de lange levertijd van de schermen kunnen we het geluidsscherm nog niet plaatsen. Als de weersomstandigheden het toe laten, plaatsen we het groene geluidsscherm in januari 2022. Met de aanleg van het fietspad en het plaatsen van het geluidsscherm komt er ook ruimte vrij voor extra groen. In opdracht van ons voert aannemer Agterberg B.V. de werkzaamheden uit.

De bewoners bij de afrit van de Waterlinieweg ervaren veel geluidsoverlast van de afrit. Daarom hebben zij een aanvraag ingediend bij het initiatievenfonds. Het initiatievenfonds is een fonds voor grote en kleine bewonersinitiatieven in Utrecht. In de brief die de bewoners schreven, droegen zij verschillende oplossingen aan om de geluidsoverlast te verminderen. Een van deze oplossingen was het plaatsen van een groene geluidswal. Daarnaast vroegen ze om meer veiligheid voor fietsers. De gemeente wil in heel Utrecht meer ruimte voor fietsers. We combineren daarom het plaatsen van de geluidswal met de werkzaamheden aan het fietspad.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
Wanneer?Wat?
17 t/m 20 november 2021Herinrichting fietspad Laan van Minsweerd (afrit dicht)
22 t/m 26 november 2021Herinrichting fietspad Laan van Minsweerd (afrit open)
Januari 2022Plaatsen groen geluidsscherm

Verkeer en bereikbaarheid

  • Op 17, 18 en 19 november 2021 is de afrit van de Waterlinieweg afgesloten tussen 09.00 en 15.00 uur. Het kan nodig zijn dat we de afrit op zaterdag 20 november ook afzetten vanaf 09.00 tot 15.00 uur. Tijdens de afsluiting van de afrit leiden we het verkeer om via ’t Goylaan.
  • De hele periode is de weg tussen de Ferdinand Bolstraat en de Stadionlaan afgesloten voor al het auto- en fietsverkeer. Verkeer wordt omgeleid met borden.
  • Voetgangers kunnen altijd veilig langs de werkzaamheden lopen.

Hulp en contact

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.30 uur